260

Zidul exterior de apărare

Obiectiv turistic


Address

Bulevardul Corneliu Coposu, Sibiu, Romania

Despre

Bulevardul Corneliu Coposu se situează pe toată lungimea lui în şanţul laturii sud-estice a incintei a III-a. În partea dreaptă a bulevardului, venind dinspre strada Andrei Şaguna (DN1), este parte din valul de apărare, în partea stângă se desfăşoară relativ intactă fortificaţia vauban, cu Bastionul Porţii Cisnădiei, Turnul Gros şi Bastionul Haller. Zidul este străbătut de câteva pasaje practicate modern pentru facilitarea circulaţiei pietonale.

Demnă de menţionat este aşa-zisa „Gaura Ciumei” la capătul străzii Ghe. Lazăr, flancată de doi pilaştri masivi de sfârşit de secol XIX, practicată în zidul de incintă pentru a înlesni evacuarea cadavrelor în timpul epidemiei de ciumă din secolul XVI, pentru a permite accesul în cimitirul oraşului.
În spatele fortificaţiei vauban se vede partea superioară a celor trei turnuri de pe strada Cetăţii rămase intacte de pe zidurile fortificaţiei incintei a III-a originară.

Fotografii

Alte sugestii

Grădina Zoologică

Obiectiv turistic / Parc

Lacul și Cascada Bâlea

Obiectiv turistic

Casa de la Nr. 22 - Sala cu frescă

Obiectiv turistic

Turnul Olarilor

Obiectiv turistic

Casa Parohială Romano-Catolică

Obiectiv turistic