"Viață comunitară rromă, cum a fost, este și va fi"

Gemeinschaft

Daten und Stunden:
Host:
Str. Rampa Ștefan cel Mare, Sibiu, Romania

About

Proiectul "Viață comunitară cum a fost, este și va fi" promovează transferul de cunoaștere între generații, întâlnirile etniei rrome, ca motor al dezvoltării durabile la nivel de comunitate, Copiii, mai ales, dar și adulții și vârstnicii fuzionează pentru a înțelege cum funcționează o societate, organismul social, rolurile și responsabilitățile civice.