Iuliana Bucurescu


About

Turism guide certificate no.: 4486

I am offering guidance for following languages: English, Italian, Romanian

Similar Suggestions

Alexandru Ujupan

City guide

Anna Wenzel

City guide

Dumitru Troanca

City guide

Adela Dadu

City guide

Luminita Dragoiu

City guide