100 de ani de la Primul Război Mondial / 100 years since the First World War


Data și ora:
Bilete:
Adulți: 4 lei; Pensionari: 2 lei; Studenţi, card Euro 26: 1 leu; Copiii până în 18 ani, în vacanță: gratuit
Gazdă:

Galeria de Artă Românească, Piața Mare, Nr. 5, Sibiu, România

Despre

(RO)

Expoziţia: 100 de ani de la Primul Război Mondial

Locul de desfăşurare: Casa Albastră, Sala Multimedia
Durata: 27.06-24.08.2014
Vernisaj: 27 iunie, orele 13:00
Curatori: Adrian Georgescu, dr. Dănuţ Nicuşor Ivănuş
Partener: Biblioteca Judeţeană ASTRA, Sibiu

Text oferit de curatorii expoziţiei:

Astăzi nu ştim dacă Gavrilo Princip, un tânăr sârb de 19 ani, s-a gândit la urmările dezastruoase ale acţiunii sale – uciderea moştenitorului tronului austriac, arhiducele Franz Ferdinand şi a soţiei sale, Sofia de Hohenberg, la Sarajevo (Bosnia), în 15/28 iunie 1914. Cert este că a declanşat o reacţie în lanţ a Marilor Puteri, grupate în Antantă (formată din Franţa, Anglia şi Rusia) şi Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria), ajungându-se la o confruntare militară de dimensiuni planetare: Războiul Naţiunilor, redenumit ulterior Primul Război Mondial. Expoziţia dedicată împlinirii a 100 de ani de la declanşarea războiului, aduce în faţa publicului vizitator mărturii legate de acest moment crucial din istoria omenirii, fiind reprezentate două etape – prima, pentru perioada 1914-1916, perioada de neutralitate, şi a doua, pentru anii 1917-1918, legată de participarea României la război.
Expoziţia conţine imagini din război de pe front din două albume editate de fostul Imperiu Austro-Ungar, fotografii şi cărţi poştale originale, precum şi căşti din fier, săbii de cavalerie, pistoale cu capsă, puşti cu baionetă şi baionete cu şi fără teacă, gravuri originale de Ludwig Hesshaimer, decoraţii militare, bancnote, ştampile militare, documente ale Marelui Cartier General, Ordonanţe ale Comandantului trupelor din Transilvania, generalul Moşoiu, prin Prefectura Poliţiei Iaşi, documente donate Bibliotecii Astra de profesorul universitar A. C. Cuza, portretele suveranilor României, regele Ferdinand I şi regina Maria şi ale unor fruntaşi ai mişcării naţionale române: Andrei Bârseanu, Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio-Pop.

(EN)

Exhibition: 100 years since First World War

Location: Casa Albastră/Blue House, Multimedia Hall
Duration: 27.06-24.08.2014
Opening: June 27, 1:00 pm
Curators: Adrian Georgescu, Dr. Dănuţ Nicuşor Ivănuş
Partner: Biblioteca Judeţeană ASTRA, Sibiu

Text from exhibition curators:
We still don’t know today if Gavrilo Princip, a Serbian young man of 19 year old, gave a mere thought to the disastrous consequences of his actions – the killing of heir to the Austrian throne, Archduke Franz Ferdinand and his wife Sofia de Hohenberg, in Sarajevo (Bosnia), in June 15/28, 1914. What it is certain is that he engaged a domino reaction of the Great Powers inside Allies group (France, England and Russia) and Central Powers (Germany and Austro-Hungary), resulting in a world-wide war: the war of nations or the first world war as renamed later.
The exhibition is dedicated to the centenary from war launching, presenting to the public pieces that witness for this crucial moment in the history of mankind in two thematic stages: the Romanian neutrality period of 1914 – 1916 and a second one related to the Romanian involvement in the war 1917 – 1918.
There are to be seen on display photographs and postcards, engravings by Ludwig Hesshaimer, helmets, white and fire weaponry, decorations, banknotes, military stamps, documents of the Romanian General High Quarter, Transylvanian Troupes’ Commandment orders, portraits of the Romanian royal figures – King Ferdinand I and Queen Maria and of some of the standing up persons inside the Romanian national movement: Andrei Bârseanu, Vasile Goldiş and Ştefan Cicio-Pop.

Fotografii