Ambianţa interioarelor în Ţările de Jos


Data și ora:
Bilete:
Adulti: 20 lei, Elevi, studenti, persoane cu handicap usor, posesori card Euro 26: 5 lei, Pensionari: 10 lei, Grupuri organizate (minim 10 persoane): 13 lei
Gazdă:
Palatul Brukenthal, etj. II

Despre

Expoziţia: Ambianţa interioarelor în Ţările de Jos

Vernisaj: 22 Noiembrie, orele 12:00
Curator: Sanda Marta

Text oferit de curatorul expoziţiei:
În Ţările de Jos scena de gen oferă o frescă a vieţii cotidiene, spiritul atent sau inventiv al artiştilor surprinde varii ipostaze ale moravurilor şi obiceiurilor unei lumi pestriţe, plină de vitalitate. Scenele şi personajele sunt reprezentate natural, direct, fără prejudecăţi sociale şi deseori cu umor. De mici dimensiuni, cu funcţie estetică şi decorativă în interioarele locuinţelor, scenele de gen rămân fidele modelului consacrat, devenit tradiţional şi apoi preluat de întreaga artă europeană a epocii. La începutul secolului XVII, prin pictorii flamanzi Hendrick van Balen şi Frans II Francken, scena de gen păstrează elementele manieriste tardive, în special în cromatică şi repetiţia formelor. Adriaen Brouwer înnoieşte scena de gen flamandă cu un stil naturalist plin de vervă şi pitoresc, stil urmat de Andries Both şi David II Teniers.
Preferinţa pentru realismul vieţii cotidiene, cu caracter picaresc, se întâlneşte în scenele de interior, la fumătorii, băutorii, muzicanţii… din scenele de gen. Mai presus de orice răzbate voioşia petrecerilor populare sau scenelor galante, mărturii ale plăcerii, ale jovialităţii cu care olandezii şi flamanzii nu au încetat să-şi trăiască viaţa.
Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal deţine lucrări reprezentative ale scenei de gen, iar prezenta expoziţie prezintă vizitatorilor o selecţie de 40 de lucrări realizate în secolele XVII –XVIII de Jan Bylert, Harmen Frans Hals, Jan Liss, David II Teniers, Caspar Netscher, Jan Carel Vierpeyl, Maximilian Blommaert, Adriaen van de Venne, Jan Gerrit van Bronkhorst, Maximilian Blommaert, lucrări ce ilustrează varii aspecte ale ambianţei interioarelor flamande şi olandeze.

Fotografii