Colocviul Studentesc "Lucian Blaga"


Data și ora:
Gazdă:
Bulevardul Victoriei, Sibiu, România

Despre

Colocviul Studentesc "Lucian Blaga"

În anul 2013 are loc ediţia a XV-a, la care participă profesori şi studenţi din Iaşi, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Timişoara, Sibiu. Evenimentul se desfăşoară pe patru secţiuni în care se susţin comunicări despre opera literară şi filosofică a lui Lucian Blaga; acestora li se adaugă o secţiune de traduceri ale poeziei blagiene în limbile engleză, franceză, germană, italiană, dar şi (pentru prima dată) în limbile greacă şi letonă. Concursul de creaţie literară a intrat deja în tradiţia Colocviului, impunând sau confirmând tineri poeţi de valoare, ca: Vlad Pojoga, Sînziana-Maria Stoie, Krista Szöcs, Ştefan Baghiu, Ada Beraru.
Tema generală a conferinţelor şi comunicărilor este „Posteritatea operei literare a lui Lucian Blaga”.
Pe lângă susţinerea partenerilor tradiţionali - Revista Transilvania, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA - evenimentul se bucură de sprijinul comunităţii sibiene, fiind o acţiune cofinanţată de Consiliul Local Sibiu prin Primăria şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, un proiect Sibiu SMART.
Menţinerea creaţiei blagiene în atenţia publicului tânăr prin această manifestare este, de fapt, un exerciţiu de memorie culturală şi de identificare cu valorile autentice ale spiritualităţii europene.

Deschiderea oficială a Colocviului va avea loc vineri, 25 octombrie 2013, la ora 9, în Sala festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, corp A, etaj II.