Ecoul muzicii lui Bach


Data și ora:
Gazdă:
Sala Oglinzilor - FDGR, Sibiu, Romania

Despre

Johann Christian Bach (1735–1782): Cvartetul de oboi în Fa major
Allegro – Minuetto di variazione

Georg Druschetzky (1745–1819): Cvartetul de oboi în sol minor
Adagio – Allegro – Andante – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):
Largo și fugă în Fa major (KV 404a/4)
Adagio în re minor (KV404a/2)
Finala din cvartetul în Sol major, Molto allegro (KV 387, prelucrarea lui Eduard Wesly)

Dmitri Șostakovici (1906–1975): Cinci preludii și fugi din seria op. 87 (prelucrarea lui Eduard Wesly)
Do major – Sol major – mi minor – Re major – fa# minor

Johann Sebastian Bach (1685–1750): „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit”, coral (BWV 668)

Eduard Wesly – oboi
Ulrike Titze – vioară
Bettina Ihrig – violă
Ulrike Becker – violoncel

Influența lui Johann Sebastian Bach asupra muzicii secolelor ce l-au urmat este omniprezentă, într-un mod mai mult sau mai puțin evident, indiferent de măsura în care compozitorii și interpreții au fost conștienți de acest fapt sau nu. Prezentul program conține lucrări în care această influență poate fi surprinsă relativ ușor.
Pentru început, va putea fi audiat cvartetul unuia din fiii săi, Johann Christian Bach, din lucrările căruia răzbate efectul pozitiv al educației muzicale de mare clasă primită însuși de la ilustrul tată. Dintre cele nouă excelente cvartete pentru oboi compuse de Georg Druschetzky, va răsuna cel în care numele lui Bach este reprezentat chiar de sunetele părții mediane (B-A-C-H). Mai apoi vor urma fragmente din diverse lucrări ale lui Mozart, în care influența artei contrapunctice a lui Bach este ușor de surprins, ajungând la apogeu în finala extatică a cvartetului KV 387.
În partea a doua a programului, publicul va putea asculta lucrări din secolul al XX-lea. Dmitri Șostakovici, sub influența artei interpretative a pianistei Tatiana Nicolaeva, pe care a ascultat-o la serbările Bach din 1950, a compus 24 de preludii și fugi pentru pian. Dintre acestea vor fi prezentate cinci lucrări transcrise pentru oboi și trio de coarde, adaptări ale oboistului formației, Eduard Wesly. Programul se va încheia cu un coral de Bach, revenind astfel la izvorul acestor ecouri muzicale.

Ansamblul Grundmann Quartett și-a propus ca scop prezentarea muzicii de cameră clasice cu ocazia înființării sale din 2010. Fondatorul formației, oboistul Eduard Wesly, purtătorul unui entuziasm vădit față de sonoritatea oboiului autentic, a marcat de la bun început direcția artistică a cvartetului. Unul din instrumentele sale era un oboi creat în 1780 în atelierul din Drezda al maistrului Jakob Friedrich Grundmann. Dat fiind faptul că a luat ființă la Drezda, formația a luai numele maistrului Grundmann, dar într-un mod regretabil, oboiul cu pricina a fost furat la scurt timp după întemeierea formației. În prezent, Edward Wesly interpretează muzica perioadei clasice pe un oboi realizat de maistrul Johann Löhner, la Nürnberg, în anul 1795. Formația folosește instrumente cu coarde și arcusuri autentice din secolul al XVIII-lea, respectiv cópii ale acestora. În repertoriul formației, pe lăngă cvartete pentu oboi cunoscute sau redescoperite, se regăsesc și transcripțiile unor cvartete de coarde. Aceste prelucrări îi aparțin lui Eduard Wesly, maestru recunoscut al acestor adapări care erau frecvente și în vremurile trecute. Pentru o mai mare diversitate a programelor, dar și din dorința de a pune în evidență cât mai multe comori muzicale, violonistul, violistul și violoncelistul formației consideră de datoria lor și prezenterea unor triouri pentru coarde ce pot fi audiate mai rar.
www.grundmann-quartett.de
Organizatori: Forumul Democrat German din Sibiu și Asociația HID - Centrul Cultural Maghiar

Fotografii