Expoziţia de pictură şi numismatică: Efigii imperiale habsburgice


Data și ora:
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

Expoziţia de pictură şi numismatică: Efigii imperiale habsburgice

Text oferit de Alexandru Sonoc, curatorul expoziţiei:

Expoziţia cuprinde lucrări de pictură, grafică şi numismatică care prezintă piese reprezentative pentru ilustrarea legăturilor Casei de Habsburg cu alte case domnitoare din Europa şi cu istoria Transilvaniei. Portretul imperial a avut un rol important în formarea atitudinii legitimiste a locuitorilor Imperiului, dar şi în receptarea de către populaţie a mesajului propus de propaganda imperială, prin reacţia ei la unele vizite imperiale şi prin susţinerea efortului militar al Imperiului, în acest caz în două momente cruciale pentru existenţa acestuia: războaiele napoleoniene şi revoluţia şi războiul civil din 1848-1849.
Expoziţia a prilejuit studierea unor piese mai puţin valorificate ştiinţific sau expoziţional anterior, unele de mare importanţă documentară pentru istoria locală, precum tabloul lui August von Mály înfăţişând bătălia de la Aspern, pictat cu prilejul celei de a 150-a aniversări a Regimentului 31 Infanterie din Sibiu. O parte dintre aceste lucrări au fost restaurate şi prezentate publicului pentru prima oară în acest an, cu ocazia expoziţiei de portrete germane şi austriece de la Muzeul de Artă din Timişoara (două portrete anonime ale Mariei Theresia, dintre care unul după É. Liotard şi un portret al împăratului Franz Joseph I de A. Ebert) şi a celei privind diferite mărturii ale istoriei, artei şi culturii franceze din colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu (amintita scenă a bătăliei de la Aspern şi două portrete miniaturale, al reginelor Anna şi Marie Antoinette).

Loc de desfasurare: Palatul Brukenthal, Etaj I

Fotografii