Expoziția de pictură: Tudor Zbârnea / Exhibition of painting: Tudor Zbârnea


Data și ora:
Bilete:
Adulți / Adults: 6 lei; elevi, studenți, card Euro 26, persoane cu handicap ușor / students, Euro 26 card, persons with minor disabilities: 1,5 lei; pensionari / retired persons: 3 lei.
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

(RO)

Locul desfăşurării: Palatul Brukenthal, Sala de Expoziții Temporare
Vernisaj: Vineri, 3 octombrie 2014, orele 14:00
Durata: 3 – 29.10.2014
Curator: Dr. Alexandru Sonoc

Text oferit de curatorul expoziţiei:

TUDOR ZBÂRNEA (născut la 29 decembrie 1955 în Nisporeni, Moldova) este absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice A. Plămădeală din Chişinău şi al Universităţii de Arte G. Enescu din Iaşi, Secţia pictură (clasa profesorului Corneliu Ionescu). Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi România și al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici Profesionişti în cadrul UNESCO, Paris. Din 2001 este rezident al Cité Internationale des Arts din Paris. Debutează în anul 1984 în cadrul unei expoziţii republicane de artă contemporană organizată la Chişinău.
Format în preajma unor reputaţi artişti ca Mihai Grecu, Dimitrie Peicev şi Andrei Sârbu, Tudor Zbârnea şi-a construit de timpuriu un profil artistic propriu, puternic. În creația sa se disting mai multe etape de ordin estetic şi imagistic, care păstrează în permanenţă funcţia expresivă a culorii. Pictura pentru el rămâne o formă de cercetare artistică, problematica ei fiind concentrată asupra unei dimensiuni existenţiale care tinde să lase urme în memoria colectivă. Discursul său pictural, de cea mai autentică sensibilitate cromatică, se configurează din mai multe cicluri, printre acestea evidenţiindu-se ”Schimb de tăceri”, ”Părinţi”, ”Ritmuri ancestrale”, ”Axe totemice”, „Între Tată şi Fiu”, ”Urme”, ”Între Cer şi Pământ” şi ”Recurs arhetipal”, ultimul incluzând şi o serie de lucrări de referinţă de mari dimensiuni, realizate într-o stilistică inovatoare – „Inserţii arhetipale”, ”Adâncuri”, ”Defolierea memoriei”, ”Detaşare”, ”Stratificarea memoriei”, ”Ritual”, ”Dans arhaic”, ” Redescoperire”, ”Idoli” etc.—lucrări care pot fi considerate un act de recuperare a unor valori pierdute sau uitate, un act de redobândire a echilibrului interior, care rezonează cu memoria colectivă, revendicând concomitent şi un obiectiv suprem, cel al unităţii spirituale a întregii umanităţi.
Tudor Zbârnea a participat la peste 250 de expoziţii reprezentative de artă contemporană, naţionale şi internaţionale, organizând şi 27 de expoziţii personale în diverse muzee şi galerii de artă din Moldova, România şi alte țări (Belgia, Belarus, Cehia, Cipru, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Italia, Lituania, Olanda, Rusia, Slovacia, Turcia, Ucraina). Creația artistului este apreciată în presă şi literatura de specialitate de prestigioși critici și istorici de artă din Moldova, România, Belarus, Italia etc.

(EN)

Location: Brukenthal Palace, Temporary Exhibition Halls
Opening: Friday, October 3, 2:00 pm
Duration: 3 – 29.10.2014
Curator: Dr. Alexandru Sonoc

Text from the exhibition curator:

Tudor Zbârnea (b. 29.12.1955 in Nisporeni, Republic of Moldova) graduated at the Fine Arts College in Chişinău and Fine Arts Faculty in Iaşi, the Painting Department. He is a member of the Union of Artist in both Romania and the Republic of Moldova and of the International Association of Professional Artists with UNESCO, Paris. Since 2001 he is a resident of Cité Internationale des Arts in Paris. His first participation in an exhibition was in 1984 in Chişinău.
There are few stages to be considered from an esthetic and the imagery point of view, all constantly emphasizing the expressive role of the colour. The painting remains an artistic research focused on that part of the existences that tends to relate to the collective sub-consciousness.
Tudor Zbârnea participated in more than 250 exhibitions representative on both national and international level, of which 27 were personal ones, opened in museums and galleries in the Republic of Moldova, Romania, Belgium, Belarus, Check Republic, Cyprus, Finland, France, Georgia, Germany, Italy, Lithuania, Netherlands, Russia, Slovak Republic, Turkey, Ukraine). The artist’s work is appreciated by art historians and critics in both media and specialized literature.

Fotografii