Expoziție de artă plastică și poezie


Data și ora:
Gazdă:

Str. Reconstrucţiei, Nr. 17, Sibiu, România

Despre

Necunoscând decât mișcarea statornică spre cele de sus, departe de orice coborâre spre cele de dedesubt, TRONURILE îngerești sunt arhetipurile cetelor inferioare, într-o ordine ierarhică ce se apropie tot mai mult de lumea materială. Ele nu cunosc prin imagine, ci prin participare, spune Sf. Dionisie Aeropagitul, pe cât le este îngăduit.

Miezul (vatra, fântâna, țarcul, biserica/arca), direcțiile (poarta, fereastra, cimitirul), aspirațiile (păstorul, Icar, magul, preotul, martirul/eroul) se alcătuiesc în dimensiuni spirituale ale așezămintelor umane după modelul Palatelor Cerești.

Nu este vorba de imitație, nici răsturnare a unei imagini, ci este, într-o ordine nesilită, co-participare, împreună experiere a lucrărilor divine în tiparele vieții satului ca LOC de locuit și CALE de cunoaștere, prilej și vehicul de accedere înspre memoria pierdută a Împărăției.

Însoțindu-l pe sculptorul Mircea Ignat între limitele (nu limitările) comune ale satului ancestral, urci, în fapt, anticipând și previzualizând (pregustând) perfecțiunea Tronurilor, înspre locașurile din care ne-am scoborât oarecând.