Expresie în linie şi culoare. Lucrări de grafică din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal


Data și ora:
Bilete:
Adulti: 6 lei, Elevi, studenti, persoane cu handicap usor, posesori card Euro 26: 1,5 lei, Pensionari: 3 lei
Gazdă:
Palatul Brukenthal, Cabinetul de Stampe

Despre

Fotografii