Ferestre către Dumnezeu


Data și ora:
Bilete:
12 lei-standard, 6 lei-pensionari, 3 lei-elevi, studenti
Gazdă:
Sibiu, Romania, Str. Tribunei, Nr. 6

Despre

Expoziţia Ferestre către Dumnezeu foloseşte, ca şi surse de inspiraţie, icoane din toate centrele importante din ţară, precum ar fi: Mânăstirea Nicula din judeţul Cluj, Valea Mureşului, zona Făgăraşului, zona Braşovului, Valea Sebeşului – judeţul Alba, Mărginimea Sibiului, fiecare fiind caracterizat prin motive stilistice specifice. Accentul este pus pe icoană ca imagine a Divinităţii. Astfel, lucrările încadrate de rame de ferestre, fac trecerea între mediul laic şi cel religios, simplu, şi la îndemâna privitorului.
Tehnica de realizare a icoanelor este similară celei originale, artistul fiind restaurator pictură, în cadrul Laboratorului de Conservare şi Restaurare din Muzeul Naţional Brukenthal, ceea ce implică o bună cunoaşterea a materialelor folosite pentru realizarea acestui tip de lucrări. Studiul îndelungat, şi restaurarea a numeroase icoane pe sticlă, de-a lungul celor opt ani de activitate, au făcut posibilă realizarea unei expoziţii în care lucrările îmbină tradiţionalul cu inovaţia. O parte din lucrări sunt limitate doar la anumite stadii de realizare – respectiv schiţă în tuş, evidenţiată doar de accente de culoare sau hârtie texturată, tocmai pentru a reliefa numeroasele etape de realizare a icoanelor, şi o bună cunoaştere a tehnicilor de execuţie. Imagini reinterpretate, elemente stilistice accentuate, punerea în altă lumină a anumitor detalii care scapă privirii la icoanele finite, fac obiectul central în unele dintre lucrările acestei expoziţii.
Ferestrele ne oferă, în general, posibilitatea de a privi dincolo, de a trece peste bariera impusă de ziduri, astfel, prin folosirea acestui mod de etalare a imaginilor, artistul ne dăruieşte o nouă perspectivă. Chiar utilizarea acestui tip de încadrare face ca legătura dintre laic şi religios să fie mai strânsă, iar apropierea mai mare. Ramele folosite au trecut printr-un proces de conservare şi/sau restaurare, fiind astfel salvate, spre a-şi păstra şi îndeplini rolul, acela de a aduce lumina.
Pornind de la ideea că acest tip de icoane a fost, de la început, realizat pentru oamenii de rând, pentru a facilita accesul acestora la învăţăturile creştine, prin imagine, folosirea ramelor de fereastră accentuează chemarea făcută de către artist spre privitor, de a vedea şi înţelege apropierea dintre el şi Dumnezeu.
Noutatea adusă de artist este reprezentată, pe lângă folosirea unei noi modalităţi de expunere, de combinarea imaginilor cu texte şi înscrisuri de factură religioasă, care, deseori însoţesc aceste lucrări. De obicei, documente vechi, ataşate pe verso-ul unei icoane, nevăzute de privitor, şi descoperite doar în timpul procesului de restaurare, au ajutat la datarea acesteia, datorită înscrisurilor pe care le conţineau.
În consecinţă, artistul dezvăluie întreaga faţă a icoanei, în simplitatea ei, cu toate aspectele care o însoţesc, dar aducând-o mai aproape de privitor, prin modul de expunere, care facilitează accesul acestuia, dinspre interior spre exterior, şi comunicarea continuă dintre cele două medii.

Fotografii