Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, ediţia a XII-a


Data și ora:
Bilete:
15 lei/ adulți; 3,5 lei/ elevi, studenți
Gazdă:

ASTRA National Museum Complex, Strada Pădurea Dumbrava 16-20, Sibiu 100302, Romania
Organizator:

Despre

Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, ediţia a XII-a

Vineri, 15 august
Arte plastice: Târgul de Ţară- Aleea Pivelor, orele 10-19
Arte religioase: Biserica din Bezded, judeţul Sălaj, orele 10
Arte culinare: Târgul de Ţară, orele 17
Arte literare: Casă cu prăvălie, Băicoi,judeţul Prahova, orele 17

Sâmbătă, 16 august
Arte plastice: Târgul de Ţară- Aleea Pivelor, orele 10-19
Arte literare: Moara de vânt cu pânze, Curcani- Fântâna de la Chirnogeni, judeţul Constanţa, orele 10
Arte religioase: Biserica din Bezded, judeţul Sălaj, orele 18
Arte muzicale, coregrafice- Scena de pe lac, orele 17:30- 20:30
Arte culinare: Târgul de Ţară, orele 17

Duminică, 17 august
Arte plastice: Târgul de Ţară- Aleea Pivelor, orele 10-19
Arte religioase: Biserica din Bezded, judeţul Sălaj, orele 10
Arte muzicale, coregrafice şi închiderea oficială- Scena de pe lac, orele 17:30- 20:30

“Muzeul este substantiv, Festivalul verb”. (Dean Anderson, Subsecretar, Institutul Smithsonian, 1986)

Complexul Naţional Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu a iniţiat, în anul 2001, organizarea Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare, în colaborare cu Institutul Cultural Român,având modelul Smithsonian Folklife Festival, organizat în Washington D.C., de către Institutul Smithsonian, încă din anul 1967.
Urmând modelul consacratului festivalamericancare prezintă, în fiecare an, pe lângă tradiţiile autohtone şi tradiţii dintr-o ţară extra-continentală (astfel, România şi-a expus tradiţiile în anul 1999 prin programul Gateways to Romania/ România-Porţi Deschise, Muzeul ASTRA fiind printre principalii coordonatori ai complexului program prezentat în capitala SUA), Festivalul sibian înfăţişeazăt radiţii din zone etnofolclorice diferite ale ţării, dar şi ai unei comunităţi româneşti din afara graniţelor. În acest an,evenimentul adună laolaltă, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, reprezentanţii judeţelor Constanţa, Prahova şi Satu Mare,precum şi ai comunităţii din Municipiul Bălţi, Republica Moldova. Şi mai tânărul festival sibian pune accent pe interactivitate, pe integrarea publicului vizitator în desfăşurarea acţiunii, în cadrul secţiunilor: Arte religioase, Arte literare, Arte muzicale, Arte coregrafice, Arte plastice şi Arte culinare.
SCOP
Festivalul are ca obiective prezervarea culturii populare contemporane româneşti, valorificarea întregului patrimoniu exprimat prin tradiţiile cotidiene din viaţa comunităţilor rurale şi încurajarea adresată generaţiei tinere de a cunoaşte şi proteja, de a-şi însuşi şi perpetua valorile patrimoniului cultural naţional, marcă a propriei identităţi etno-culturale.
CONCEPT
Festivalul este conceput ca o manifestare spectaculară şi interactivă, de prezentare scenică sau lucrativă, de dialog direct între actanţi şi publicul vizitator, care se manifestă în spirit comunitar şi interactiv (cântând, dansând, gustând mâncăruri tradiţionale, exersând în cadrul atelierelor de arte plastice), împreună cu reprezentanţii comunităţilor invitate, care îşi prezintă propriile tradiţii.
Actanţii Festivalului, creatori şi purtători ai tradiţiilor culturale specifice comunităţilor proprii, îşi prezintă repertoriul circumscris secţiunilor Festivalului, urmărind o prezentare cât mai directă, sinceră şi deschisă a valorilor şi semnificaţiilor patrimoniului cultural naţional, precum şi a valenţelor lor contemporane.
Marca identităţii actanţilor o constituie în primul rând portul popular care trebuie să respecte originalitatea şi specificitatea fiecărei comunităţi locale (se va evita orice abatere de la tradiţie, în sensul prezentării unor piese moderne de port, confecţionate din materiale industriale, sintetice, cu o cromatică stridentă şi având un croi sau o decoraţie atipică, netradiţională), fiecărei categorii de vârstă, fiecărui moment de întrebuinţare (de lucru sau de sărbătoare).
ORGANIZATORI: Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Consiliul Judeţean Sibiu
PARTENERI: Institutul Cultural Român, Consiliul Judeţean Constanţa, Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial Republica Moldova şi Primăria Municipiului Bălţi, Republica Moldova.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:vineri, 15–duminică,17 august 2014
SECŢIUNI:
a. Arte religioase (tradiţii cultice legate de practicile religioase, tradiţii precreştine)
b. Arte literare (basme, eresuri, poezie şi teatru popular)
c. Arte muzicale (interpreţi vocali şi instrumentali)
d. Arte coregrafice (dansuri populare)
e. Arte plastice (meşteşuguri artistice tradiţionale)
f. Arte culinare (demonstraţii practice după reţete tradiţionale specifice judeţelor participante)
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului), Complexul Naţional Muzeal ASTRA.
Locul de desfăşurare al fiecărei secţiuni din cadrul Festivalului, va fi adecvat temei:
• Arte religioase - biserica din Bezded, judeţul Sălaj (vineri, duminică, orele 10; sâmbătă, orele 18)
• Arte muzicale, coregrafice, literare- scena de pe lac şi în incinta monumentelor transferate în muzeu din zonele de provenienţă a comunităţilor reprezentate în Festival (pe scenă: sâmbătă, duminică, orele 17:30- 20:30);
• Arte plastice-Târgul de Ţară- Aleea Pivelor (vineri, sâmbătă, duminică, orele 10-19)
• Arte culinare-Târgul de Ţară (vineri, sâmbătă orele 17- 19);
Ediţia a XII-a a Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare are loc în aceea şi perioadă cu Târgul Creatorilor Populari din România (15-17 august 2014), eveniment ajuns la ediţia cu numărul XXXI.

Fotografii