George Löwendal - Întâlnirile mele cu ţăranii


Data și ora:
Gazdă:

Piața Mare, Sibiu, Romania

Despre

Locul de desfăşurare: Casa Albastră, Sala Multimedia
Durata: 16.06– 31.07.2015
Organizator: Fundaţia Löwendal
Curatori: prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, drd. Cristina Cojocaru (Fundaţia Löwendal), dr. Maria Barna (Muzeul Naţional Brukenthal)
Parteneri: Domeniul Manasia, UNArte şi Editura UNArte, Artmark, Artindex
Parteneri media: Agerpres şi Art Act Magazine

57 de lucrări de pictură şi grafică sunt baza unei galerii de portrete unice în pictura românească modernă. Au fost realizate de baronul George Löwendal, care a surprins cu multă tenacitate, cu drag şi cu respect, chipuri de ţărani din diferite zone ale ţării, de la învăţătoare şi sfetnicul satului, la hâtrul satului şi ultimul bătrân cu plete, de la tăietorul de lemne şi vânzătoarea de seminţe, la fata primarului şi cerşetori.
I-a întâlnit în amurgul unei civilizaţii pe cale de a se pierde în timpurile moderne, aşa că şi-a asumat cu bună ştiinţă sarcina de a înregistra vizual sufletul ţăranului român, chipul lui şi portul tradiţional. Lucrările au fost realizate pe parcursul a nu mai puţin de trei decenii (1933-1963) şi multe dintre ele sunt însoţite, pentru prima dată în Sibiu, de fragmente inedite din însemnările artistului. Împreună, imaginile şi textele restituie dimensiunea unui pictor „etnograf”, care a documentat statornic chipuri şi vederi din ţara sa de adopţie, România.
Ani de-a rândul am petrecut între ţărani. Muncind alături de ei la câmp şi în muncile casnice, m-am împrietenit cu sute dintre ei şi poate că asta s-a oglindit şi în nenumăratele cartoane şi pânze ale mele. Am nădejdea că în multe chipuri de ţărani ce am pictat am reuşit să redau uneori şi starea lor sufletească; dar fireşte că nu puteam să nu mă entuziasmez şi de portul lor, păstrat nevătămat nu de secole, ci poate de milenii. Mi-am dat repede seama că marile descoperiri în domeniul tehnicii nu vor întârzia să modifice felul de trai şi deci întreaga înfăţişare a ţăranilor şi m-am simţit răspunzător, ca martor ocular, de a păstra ceea ce nu peste multă vreme va dispare cu desăvârşire. (fragment din însemnările lui George Löwendal)
Baronul George Löwendal s-a născut în 1897, în Sankt-Petersburg, într-o familie danezo-rusă cu origini nobiliare. S-a format în Rusia avangardelor artistice, s-a afirmat ca pictor decorator în Bucureştiul anilor ’20 şi a devenit, ulterior, timp de aproape un deceniu, scenograful Teatrului Naţional din Cernăuţi. Aici a creat decoruri de referinţă şi a înfiinţat, în 1928, primul teatru profesionist de marionete din România de atunci. Receptiv la mutaţiile scenei începutului de secol XX (futurism, constructivism, expresionism), a susţinut prin întreaga sa operă mişcarea de teatralizare a teatrului, fiind colaborator apropiat al celor mai însemnaţi regizori români şi trezind admiraţia celor mai exigenţi critici şi artişti ai timpului său. Concomitent s-a afirmat ca pictor, grafician, pedagog şi maestru al primelor generaţii de artişti plastici din România postbelică.
Fundaţia Löwendal îşi propune valorificarea creaţiei pictorului şi scenografului George Löwendal, producerea şi organizarea de proiecte curatoriale, editoriale şi educaţionale în domeniile artelor vizuale şi ale spectacolului, sprijinirea şi încurajarea artei contemporane. Anual, Fundaţia Löwendal organizează Concursul Naţional de Scenografie „George Löwendal”, un proiect unic în România şi un brand exclusiv al Fundaţiei Löwendal. Mai multe detalii: http://www.lowendal.ro/, www.facebook.com/lowendalfoundation.

Fotografii