Legătura de carte între meşteşug şi artă


Data și ora:
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

Expoziţia Legătura de carte între meşteşug şi artă doreşte să aducă în faţa publicului unele dintre cele mai frumoase şi interesante legături de carte începând din secolul al XVI-lea şi până la începutul secolului al XX-lea.
Criteriul de alegere nu a fost nici vechimea lucrării şi nici conţinutul, ci originalitatea, frumuseţea şi ingeniozitatea alcătuirii coperţilor. De la coperţi din pergament având ştanţate figuri ilustre ca Luther sau împăratul Carol al V-lea la frumoasele legături de piele brună pe carton cu ornamente aurite şi cotoare încasetate de secol XVIII; de la cartea veche românească cu legătură de piele pe lemn şi cheutori la cartea de rugăciune arabă şi fără a uita lucrările având legătura Brukenthal cu supra ex librisul cu însemnul heraldic al baronului, organizatorii au avut în vedere prezentarea exterioară a lucrărilor. Pentru o expunere mai atractivă s-au folosit de asemenea fotografii după imaginile din unele cărţi.
În expoziţie se pot găsi şi lucrări inedite cum ar fi Cartea despre poşta mondială sau lucrările lui Emil Sigerus: Prin Transilvania, Sibiu, 1905, Din timpuri trecute, editată tot la Sibiu, şi Oraşe şi biserici fortificate din Transilvania săsească, Sibiu, 1901.

Fotografii