Memorie și Cunoaștere locală: atelier de formare profesională


Data și ora:
Gazdă:
Str. G. Baritiu, nr. 5-7, Sibiu, Romania

Despre

Luni, 22 mai 2017, între orele 10:00-16:00, Departamentul Metodic. Comunicare. Programe al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu organizează un atelier de formare profesională la care sunt așteptați toți bibliotecarii din bibliotecile publice din județul Sibiu.

Obiectivul întâlnirii este livrarea unui curs informal cu tema Memorie și cunoaștere locală: Tehnici de colectare, arhivare, conservare și valorificare a informațiilor de interes local în colecțiile bibliotecilor publice. Informațiile teoretice, vor fi ulterior implementate și transformate în instrumente de evaluare și promovare a comunităților din mediul rural și urban mic.

Un domeniu important de evaluare și studiu în noul serviciu de bibliotecă publică va fi cel al tradițiilor gastronomice, un subiect important pe agenda județului Sibiu, începând cu anul acesta și culminând în 2019, prin titlul dobândit de Regiune Gastronimică Europeană.

Dintre competențele specifice urmărite de conținutul cursului: folosirea limbajului adecvat în comunicarea cu beneficiarii și oamenii resursă; analiza critică şi comparativă a surselor istoriei orale; extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj; identificarea de argumente cu privire la un subiect istoric; folosirea adecvată a surselor orale, scrise, tipărite, foto, etc. în funcţie de epoca în care au fost produse; încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context istoric; folosirea aparaturii digitale: scanner, reportofon şi/sau cameră video în realizarea interviurilor: înregistrare, stocare, transcriere.

Ca instrumente de lucru, am elaborat 3 chestionare: Date generale comunitate, Folclor literar. Jocuri. Jucării și Îndeletniciri, în total 216 întrebări, la care se adaugă și chestionarul privind Obiceiurile alimentare care, împreună, vor genera un material informativ, sperăm cât mai interesant și relevant despre fapte, oameni și obiceiurile din cele 4 regiuni turistice județene: Mărginimea Sibiului, Valea Hârtibaciului, Țara Oltului și Țara Secașelor.

Prin acest tip de acțiune de colectare, arhivare, conservare și valorificare a informațiilor de interes local evidențiem rolul bibliotecarului în comunitate și rostul bibliotecii publice care reper major, identitar.

Anca Vasilescu
coordonator departament
Metodic.Comunicare.Programe