O pictură murală unică în România


Despre

O pictură murală unică în România
Curator: Dr. Dana Roxana Hrib
Colaborator: Specialist restaurator pictură murală Liviu Ciungan Tudoran

Expoziţia prezintă, cu ajutorul documentaţiei din timpul decapării frescei de sec. XVII, Scene din războiul troian – Casa Weidner-Reussner-Czekelius, Piaţa Mare, Nr. 16, una dintre valorile patrimoniului imobil al oraşului Sibiu, neinclusă în prezent în circuitul turistic.
De asemenea, sub aspectul cercetării de specialitate, sunt propuse asocieri cu lucrări de pictură din arta europeană, aşezându-se astfel bazele unui studiu de care ar beneficia şi, deopotrivă, la care ar contribui restaurarea integrală a picturii murale.

Loc de desfasurare: Palatul Brukenthal, Cabinetul de Cartografie