OM-ul Vânător / MAN – the Hunter


Data și ora:
Bilete:
Adulți / Adults: 6 lei; elevi, studenți, card Euro 26, persoane cu handicap ușor / students, Euro 26 card, persons with minor disabilities: 1,5 lei; pensionari / retired persons: 3 lei.
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

(RO)

Locul de desfăşurare: Palatul Brukenthal, Cabinetul de Cartografie
Durata: 27.09.2014 – 31.10.2014
Vernisaj: 27 Septembrie, orele 12
Parteneri: Liceul de Artă din Sibiu, Mustash – materiale pentru artişti, Pip Seymour – Fine Arts Products.
Curator: Prof. Anca Ioana Serfözö, Liceul de Artă din Sibiu
Coordonator MNB: Dr. Ghizela Vonica

Expoziţia face parte din proiectul cultural „OM – OBIECTUL MUZEAL” (1 mai – 31 octombrie), proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N).

Text oferit de curatorul expoziţiei:

Douăzeci şi unu de elevi ai Liceului de Artă din Sibiu clasele a X-a B, a XI-a şi a XII-a B, secţia Grafică, coordonaţi de către prof. Anca Ioana Serfözö, au participat la atelierele de creaţie (1 mai – 24 septembrie) desfăşurate în cadrul proiectului, în vederea realizării acestei expoziţii temporare. Tinerii artişti au recreat, într-o manieră unică, povestea din spatele trofeelor de vânătoare etalate în expoziţia de bază a Muzeului de Vânătoare “August von Spiess”, o poveste spusă din perspectiva iubitorului de natură, a privitorului imparţial sau a vânătorului, pornind de la: obiectul muzeal propriu-zis, lucrările autobiografice şi poveştile vânătoreşti ale lui August R. von Spiess (1864 – 1953).

Participanţi:
Elevii clasei a X-a B, secţia Grafică: Cristiana Ioniţă şi Ioana Lutsch.
Elevii clasei a XI-a B, secţia Grafică: Nicoleta Doda, Cristina Pavel, Sabrina Bărbulescu, Ioana Tocariu, George Murăraşu, Laura Radu, Radu Harsany, Mădălina Marica, Adriana Lungu şi Andra Ţărean.
Elevii clasei a XII-a B, secţia Grafică: Dorian Olteanu, Denisa Păun, Sarah Jamous, Barth Lindner, Alexandru Şuteu, Alexandru Piticaş, Adela Negrea şi Pataki Karoly.

(EN)

Location: Brukenthal Palace, the Cartography Cabinet
Duration: 27.09.2014 – 31.10.2014
Opening: September 27, 12:00 am
Partners: Art High Scholl Sibiu, Mustash – Materials for artists, Pip Seymour – Fine Arts Products (London, U.K.).
Curator: Prof. Anca Ioana Serfözö, Art High School in Sibiu
MNB coordinator: Ghizela Vonica PhD.

The exhibition in part of the cultural project “MAN – MUSEUM OBJECT” (May 1 – October 31), cultural project financed by the National Cultural Fund Administration.

Text provided by the exhibition curator:

Twenty-one students from the Art High Scholl in Sibiu, Graphics Department, coordinated by high school teacher Anca Ioana Serfözö, participated in a series of creative workshops (May 1 to September 24) that resulted in present exhibition. The young artists recreated in a unique manner the story behind the game trophies displayed in the permanent exhibition of the “August von Spiess” Museum of Hunting, a story told from the perspective of those in love with the nature, of the impartial viewer or of the hunter – based on the autobiographical works and hunting stories written by August R. von Spiess (1864-1953).

Participating students:
Class 10 B, Graphics department: Cristiana Ioniţă and Ioana Lutsch.
Class 11 B, Graphics department: Nicoleta Doda, Cristina Pavel, Sabrina Bărbulescu, Ioana Tocariu, George Murăraşu, Laura Radu, Radu Harsany, Mădălina Marica, Adriana Lungu and Andra Ţărean.
Class 12 B, Graphics department: Dorian Olteanu, Denisa Păun, Sarah Jamous, Barth Lindner, Alexandru Şuteu, Alexandru Piticaş, Adela Negrea and Pataki Karoly.

Fotografii