Ovidiu Simionescu: gravură, desen și sculptură / Ovidiu Simionescu: engravings, drawings and sculpture


Data și ora:
Bilete:
Adulți / Adults: 6 lei; elevi, studenți, card Euro 26, persoane cu handicap ușor / students, Euro 26 card, persons with minor disabilities: 1,5 lei; pensionari / retired persons: 3 lei.
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

(RO)

Artist: Ovidiu Simionescu
Locul de desfăşurare: Palatul Brukenthal, Cabinetul de Stampe
Durata: 3.09 – 31.10.2014
Vernisaj: 3 septembrie, orele 12:00
Curator: Dr. Alexandru Sonoc

Text oferit de curatorul expoziţiei:
Arta lui Ovidiu Simionescu dorește să păstreze sensul concretului, materialitatea, prezența fizică a obiectului, distanțându-se astfel de conceptualismul contemporan și de arta care cultivă, adesea într-un mod facil, efemerul și virtualul. În grafica și sculptura sa, ale cărei motive se situează între figurativ și abstract, între organic și geometric se pot recunoaște ecouri ale artei primitive și ale artelor tradiționale ale popoarelor din diferite regiuni ale planetei, inclusiv ale artei populare românești, toate atât de bogate în simboluri, dar și eforturi de a pune în evidență frumusețea formelor și de a sugera mișcarea cu mijloace inspirate de pictura și plastica minoică și grecească, trecând însă prin marile experiențe de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din secolul al XX-lea, inspirate din aceleași surse străvechi, reprezentate de operele lui Paciurea și Brâncuși sau ale unor rebeli precum Brauner, Picasso și Giacometti. Desenul este forma esențială de expresie pentru artistul care s-a manifestat inițial ca gravor și care, ca sculptor, transpune în spațiu ideile care, din zborul, au coborât pe hârtie, în desene și, uneori, revin ca subiecte ale altor desene, într-un univers aparte, diferit de cel al lucrărilor de sculptură, chiar dacă viziunea grafică rămâne predominantă. Tematica lucrărilor, axată pe marile puncte de interes ale artei moderne, este de o mare diversitate: tipuri și comportamente umane, situații conflictuale ori ipostaze ale dialogului, aspecte de viață cotidiană, episoade mitologice, animalele, iubirea, meditația asupra morții, condiția umană, efortul elansării spirituale etc.
Artistul, a cărui operă a fost prezentată în expoziții internaționale în Brazilia, Italia, Ungaria, Germania, Spania, Belgia și România și este prezentă în colecțiile Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Național de Artă Contemporană și Muzeului Internațional al Gravurii din Curitiba (Brazilia), recurge la tehnici diverse, uneori dificile și mai rar abordate: acvaforte pe placă de oțel, gravură cu acul pe plastic sau placă de oțel inoxidabil, acuarelă, ceară și guașă pe hârtie, ceramică, sculptură în ceară, os, piatră, bronz, alamă sau chiar argint. Așa cum sugerează însuși atât de frecventul simbol al păsării sau al aripii, derivat din acesta prin esențializare, ca pars pro toto, creația lui Ovidiu Simionescu este rezultatul unor reflecții profunde și continue, al voinței de autoprovocare și autodepășire, al unor eforturi materializate cu tenacitate.

(EN)

Artist: Ovidiu Simionescu
Location: Brukenthal Palace, Engravings and Drawings Cabinet
Duration: 3.09 – 31.10.2014
Opening: September 3, 12:00 am
Curator: Dr. Alexandru Sonoc

Text from the exhibition curator:
The artist, whose work was presented as part of international exhibitions (Brazil, Italy, Hungary, Germany, Spain, Belgium) and exhibitions opened in Romania, being comprised in the collections of National Fine Arts Museum of Romania, the National Museum of Contemporary Art in Bucharest and the International Museum of Engraving in Curitiba (Brazil), is using various techniques, some of them difficult and rarely approached: etching on steel plate, dry point on plastic or stainless steel, watercolour, wax and gouache on paper, ceramics, sculpture in wax, bone, stone, bronze, brass and silver. As suggested by the frequently used symbols of the bird or the wing, Ovidiu Simionescu’s work is the outcome of a deep and continuous reflection, an act of will and self-challenge as well as self-overcoming through tenacious efforts.

Fotografii