Salonul Naţional cu Participare Internaţională a Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’16” - Ediţia I


Despre

”Cadet INOVA” este un eveniment promovat de Corpul Cadeţilor “GL.mr. Nicolae USCOI” şi Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români din Iaşi în vederea sprijinirii inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, cercetători postdoctorali cu vârsta maximă de 35 ani).
Evenimentul ”Cadet INOVA” este gândit ca o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale.
Prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului se urmăreşte cunoaşterea şi promovarea realizărilor ştiinţifice studenţeşti atât din domeniul militar cât şi din cel civil, aspecte coroborate cu dezvoltarea şi diversificarea de tehnologii şi aplicaţii socio-economice ale cercetărilor în diferite medii de implementare.
Se urmăreşte, de asemenea, creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare.
Evenimentul este desfăşurat sub egida Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti şi este inclus, printr-un proiect cultural, în Agenda Culturală a Sibiului şi cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Local Sibiu.

Evenimentul este Marcă O.S.I.M. cu număr depozit reglementar M 2016 01436/02.03.2016.