Scena animalieră în colecţia de pictură europeană a Muzeului Naţional Brukenthal / Animal representations in the European painting collection of Brukenthal National Museum


Data și ora:
Bilete:
Adulți / Adults: 20 lei; elevi, studenți, card Euro 26, persoane cu handicap ușor / students, Euro 26 card, persons with minor disabilities: 5 lei; pensionari / retired persons: 10 lei.
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

(RO)

Locul de desfăşurare: Palatul Brukenthal, etajul I
Durata: 1.10 – 9.11.2014
Vernisaj: Miercuri, 1 Octombrie, orele 13:00
Curator: Sanda Marta

Text oferit de Sanda Marta, curatorul expoziției:

În secolul al XVII-lea, amatorii de artă au avut preferinţă pentru un anume realism şi pentru teme picturale reprezentând atât lumea profană, cât şi pe cea cotidiană, în scene de gen, peisaje şi naturi statice. O evoluţie aparte au avut picturile cu peisaje, iar în cadrul lor picturile cu animale, care s-au impus prin propriul realism şi care, în scurt timp, şi-au dobândit autonomia.
În Evul Mediu erau cunoscute „Bestiariile”, generaţia pictorilor manierişti a preluat teme precum cea a lui Orfeu cântând animalelor, Raiul şi Arca lui Noe, atingând apogeul în intervalul 1580- 1610. În paralel cu acest gen de lucrări au existat şi lucrări de mici dimensiuni cu reprezentări de animale şi insecte, realizate în spiritul picturilor de cabinet. Pictorii care au activat între 1620 şi sfârşitul secolului au realizat peisaje care au inclus animale din toate speciile, observate cu atenţie, în specificitatea lor, în varii cadre naturale.
Vizitatorii se vor putea delecta cu imaginile din tablourile pe această temă (72 de lucrări) din Colecţia Brukenthal, ce aparţin unor maeştri flamanzi şi olandezi precum: Jan Fyt, Frans Snyders, Philips Wouwerman, Jan Josias Ossenbeeck,
germani şi austrieci: Philipp Ferdinand Hamilton, Philipp Peter Roos, Johann Kien, italieni: Domenico Brandi, Francesco Casanova, Giovanni Benedeto Castiglione şi francezul Jean Baptiste Oudry.
Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal deţine lucrări reprezentative ale acestui gen, iar prin prezenta expoziţie dorim să oferim vizitatorilor pentru prima dată această selecţie, care cuprinde şi câteva tablouri care nu au fost expuse până acum: Repausul de prânz de Willem Romeyn, Fructe şi papagal roşu de Paulus de Vos, Luptă de cocoşi în faţa satului, lucrare realizată în maniera lui Melchior d’Hondecoeter, În pericol de Melchior d’Hondecoeter, Vulturi americani şi Păsări acvatice de Philipp Ferdinand Hamilton.

(EN)

Location: Brukenthal Palace, 1st Floor
Duration: 1.10 – 9.11.2014
Opening: Tuesday, October 1, 1:00 pm
Curator: Sanda Marta

Text from the exhibition curator:

In the 17th century, the people showing interest in art inclined to a specific realism and to subjects in painting that represented the profane world and the every-day life as evinced in genre scenes, landscapes and still lives. Among the landscapes, the representations of animals became autonomous through the means of a realism of their own. The well-known Bestiaries of the Middle-Ages emerged towards scenes as Orpheus playing to animals or Noah’s Ark approached by mannerist between 1580 and 1610. At the same time there were also small sized works representing animals and insects, encompass in the area of the cabinet paintings. The painters that were active between 1620 and the end of the 17th century produced works depicting animals of various species, minutely described in their own habitat.
The present exhibition presents 72 works on the subject appertaining to Flemish and Dutch masters: Jan Fyt, Frans Snyders, Philips Wouwerman and Jan Josias Ossenbeeck, German and Austrain: Philipp Ferdinand Hamilton, Philipp Peter Roos and Johann Kien and Italien: Domenico Brandi, Francesco Casanova and Giovanni Benedeto Castiglione as well as the French painter Jean Baptiste Oudry.
Some of the works are exhibited for the first time: Lunch rest by Willem Romeyn, Fruits and red parrot by Paulus de Vos, Rooster fight the manner of Melchior d’Hondecoeter, In danger by Melchior d’Hondecoeter, American vultures and Aquatic birds by Philipp Ferdinand Hamilton.

Fotografii