The Brukenthal Art and Curiosity Cabinet


Data și ora:
Gazdă:

Muzeul Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, Sibiu 550163, România

Despre

Artist: Csaba Zemlényi
Curator: Dr. Alexandru Sonoc

Text oferit de curatorul expoziţiei:
Csaba Zemlényi propune o expoziție inspirată de comorile cabinetelor de artă și curiozități, precursoarele muzeelor moderne, cu lucrări realizate cu migală, în tehnici asemănătoare celor din sec. XVI-XVIII.
Această lume reunește variate obiecte, atât din natura vie sau neînsuflețită (naturalia), cât și minuni ale iscusinței umane (artificialia), respectiv obiecte de artă, antichități, dispozitive tehnice, cărți rare, piese etnografice etc., care uimesc prin forme, culori, textură, prin semnificațiile simbolice care le sunt tradițional atribuite și vorbesc despre eforturile omului de a descoperi natura, de a și-o însuși, de a o adapta nevoilor sale, de a-și crea mijloacele necesare acestor scopuri.
Pornind de la gnoză, mistică, filosofie, alchimie, geometrie, de la realizările artei și arhitecturii medievale, renascentiste sau baroce, de la literatura emblematică, de la unele experiențe ale artei secolului al XX-lea, în special de la suprarealism, artistul propune, la o distanță de câteva veacuri, o re-creare a acestei lumi mirifice, o resemnificare a comorilor ei, fără a altera atmosfera ei misterioasă, ci urmărind să o redea cât mai fidel, prin folosirea de materiale naturale, uneori rare și prețioase, alteori chiar încercând să sugereze impresia trecerii timpului, a perisabilității materialelor și perenității valorii.
Câteva lucrări mărturisesc despre activitatea sa de ilustrator, referitoare la evenimente și personalități ale istoriei secolului al XX-lea, întregesc acest demers, făcând legătura cu prezentul și punând întrebări despre viitor, lăsându-i privitorului libertatea aprecierii, a alegerii între bine și rău, ba chiar a situării sale dincolo de aceste noțiuni

Fotografii