Toamnă studențească - ziua 4


Data și ora:
Gazdă:
ULBS Sibiu

Despre

PROGRAM

8.00 – 18.00 Expoziţie de fotografie “Viaţa de Student” – Biblioteca ULBS

11.00 – 14.00 Simpozion “Arta comunicării eficiente: Comunicare pentru o dezvoltare durabilă, inteligentă şi incluzivă” – Sala Senatului, Bd. Victoriei Nr. 10

Scopul simpozionului este abordarea procesului de comunicare din perspectivă inter- pluri- şi trans-disciplinară în societatea bazată pe informaţii şi cunoaştere, într-o lume dinamică, multipolară, interconectată, supusă unor schimbări rapide şi imprevizibile.
Simpozionul îşi propune ca rezultat o schimbare de perspectivă de la atitudinea antagonică la atitudinea integrată şi holistică în cadrul procesului de comunicare, prin prezentarea unor strategii de comunicare eficientă cu largă aplicabilitate, în următoarele domenii: juridic, discurs politic şi parlamentar, diplomaţie, interacţiune multiculturală, mass media şi relatii internaţionale, teologie, comunicare organizaţională şi corporativă.

Listă invitaţi şi tematica prelegerilor:

1. Emil HUREZEANU (Expert media şi relaţii internaţionale) - Comunicare şi discurs mediatic în contextul relaţiilor internaţionale
2. ES Dr. Cristian DIACONESCU (Consilier Prezidenţial, Şeful Cancelariei Prezidenţiale) - Comunicare şi diplomaţie publică în politica externă
3. ES Dr. Bogdan Lucian AURESCU (Secretar de Stat pentru Afaceri Strategice, Ministerul Afacerilor Externe, Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept) - Abilităţile oratorice - componentă esenţială în conturarea profilului diplomatului
4. Pr. Dr. Constantin NECULA (Conferenţiar universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Teologie) - Omiletica şi oratoria clerului
5. Dr. Constantin CHIRIAC (Director al Teatrului "Radu Stanca" din Sibiu, Profesor universitar, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Litere şi Arte) - Comunicare verbală şi non-verbală în artele spectacolului

18.00 – 22.00 Demostraţii şi expoziţie de artă culinară internaţională – Curtea interioară a Facultăţii de Inginerie;

Expun: Cantina Studenţească a ULBS cu produsele realizate de studenţii de la secţia Industrie Alimentară şi studenţii din India, Bangladesh, Pakistan, Italia, Turcia şi societăţi comerciale cu care ULBS se află în etapa de negociere în vederea încheierii contractelor.

19.00 – 22.00 Spectacol Folcloric „Să jucăm ca pe la noi“ – Curtea interioară a Facultăţii de Inginerie;
Ansamblul Folcloric „Românaşul“
Ansamblul Folcloric „Porolissum“
Ansamblul Folcloric „Plaiuri Băcăuane“
Ansamblul Folcloric „Oaşul“
Ansamblul Folcloric „Cununa“
Ansamblul Folcloric Studenţesc „Mărginimea“

Fotografii