Transilvania și pictura națională/ Octavian Smigelschi 1866-1912


Data și ora:
Gazdă:
Biblioteca Județeană Astra, Strada George Barițiu 5, Sibiu 550178, Romania

Despre

Asociația culturală pictor Octavian Smigeslchi împreună cu Muzeul Național Brukenthal și Biblioteca Județeană ASTRA din Sibiu organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale o expoziție dedicată pictorului trasnilvănean Octavian Smigelschi.

Octavian Smigeslchi este incontestabil cel mai însemnat pictor ieșit dintre transilvănenii de la finele secolului trecut. Venit între noi din dragoste, și-a legat cea mai mare parte a carierei sale de aspirațiile și de nevoile noastre, le-a servit cu toată convingerea și cu resursele unui talent remarcabil, deși cu totul diferit de cel al contemporanilor lui din Muntenia- Grigorescu, Andreescu și Luchian.

Octavian Smigelschi a abordat cu succes, în scurta sa viață, o serie de tehnici artistice: acuarela, tempera, uleiul, pastelul, cărbunele, fresca, cimentul colorat și mozaicul în pastă de sticlă – invenții brevetate.

Dimensiunea națională – românească a creației pictorului, ce face parte din tema expoziției, reiese chiar din cuvintele sale: ”spiritul românesc se exprimă prin tot ce provine de la dânsul, prin limbă, literatură, moravuri; însă multe calități ale lui se exprimă foarte caracteristic prin exteriorul său. Românul este grațios și ușor în mișcările sale, fără de a fi numai o frasă; armonie în forme și în culorile portului său; iară când este urât și grotesc, niciodată nu este greoi”. Dintre lucrările create în spiritul aspirațiilor naționale ale românilor amintim Tripticul Național cât și Tripticul închinarea magilor și păstorilor. Prin aceste lucrări, Smigelschi afirmă simbioza perfectă dintre spiritualitate și naționalitate sau suflet românesc. Tripticul Național poate fi ”citit” ca o ctitorie a poporului român prin religie.

Unul din marile merite ale lui Octavian Smigelschi este acela că a înțeles cât de adânci sunt rădăcinile creației artistice și cât de necesare și de fecunde sunt relațiile ei cu societatea. El a realizat o operă implicată profund și organic în viața societății.

Fotografii