Zooming Franz Neuhauser


Data și ora:
Gazdă:

Piața Mare, Sibiu, Romania

Despre

Expoziția propune o incursiune în viața personală și artistică a pictorului și gravorului Franz Neuhauser cel Tânăr (1763 – 1836). Se regăsesc în expunere o serie de litografii, acuarele și desene ale artistului, aflate din colecția de stampe și desene a Muzeului Național Brukenthal. Exponatele selectate au o deosebită valoare documentară și sunt sugestive pentru diverse aspecte și etape ale activității lui Neuhauser, de la cea de pictor și gravor, la cea de profesor și restaurator. Astfel, lucrările ilustrează peisaje, portrete, studii, schițe de ornamente, dar și reproduceri după tablouri din pinacoteca protectorului său, baronul Samuel von Brukenthal.

The exhibition issues an invitation into the personal and artistic life of Franz Neuhauser the Younger (1763 – 1836), painter and engraver. On display are to be found lithography works, watercolours and drawings made by the artist and now in the Brukenthal National Museum collections. The selected exhibits have a special documentary value and are suggestive for different aspects and stages in Neuhauser’s activity from painter and engraver to teacher and restorer. Thus, the works depict landscapes, portraits, studies, sketches but also reproductions after paintings in the collection of Baron Samuel von Brukenthal.