Descarcă declarația pe propria răspundere (13 noiembrie 2020)


Carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020 ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Sibiu localitatea Șelimbăr și cartierul Arhitecților (Cisnădie), județul Sibiu.

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces
decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și
forestiere.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator:
Declarație pe propria răspundere

În intervalul orar 06.00-22.00

În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele
excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare
desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de
ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de
ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea
fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de
echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
Pagina 3 / 6
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse
agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de
documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a
vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de
familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de
familie;
Citiți toată Hotărârea privind carantinarea în județul Sibiu

Alte sugestii

Municipiul Sibiu va avea un centru de vaccinare drive-through pe Cazarma 90
Noi restricții pentru Sibiu, Cisnădie și Șelimbăr - 25 martie
Peste 200 de persoane nedeplasabile și aparținători din Sibiu au fost vaccinate de echipa mobilă
De luni, 15 februarie este disponibil la Redal Expo al doilea centru de vaccinare
Persoanele imobilizate și nedeplasabile din municipiul Sibiu se pot înscrie telefonic pentru vaccinarea de la domiciliu