Expozitia Grigorie Minea și invitații


Data și ora:
Bilete:
http://www.brukenthalmuseum.ro/vizitare/01.htm
Gazdă:

Piaţa Mare, Nr. 5, Sibiu, România
Organizator:

Despre

Muzeul Național Brukenthal găzduiește una dintre cele mai mari expoziții de sculptură și artă vizuală din perioada postdecembristă ce a fost organizată la Sibiu. Expoziția Grigorie MINEA și invitații constituie evenimentul artistic care marchează pozitiv profilul cultural al Sibiului la începutul primăverii acestui an, care reunește, pentru o memorabilă conversație 60 de artiști români, reprezentanți ai artei postbelice și contemporane românești. Sculptura este o artă exprimată prin forța materiei, a materialului oricare ar fi acesta: piatră, lemn, lut, bronz etc. Efectul tactil al materialului, impactul acestuia în spațiul nostru, este esențial pentru a determina o anumită înțelegere a forței exprimate prin material. În acest fel, materialul, plinul, devine un motiv, devine modalitate de exprimare a absenței, a spațiului vid. Să faci nevăzutul văzut și să încercuiești absentul cu materia care, prin natura ei neagă absența, aduce sculptura într-o zonă în care trebuie recumpănite toate înțelegerile: modul de a vedea, modul de a simți, modul de a atinge și a dimensiona o sculptură.
Acest regal de sculptură la care au fost invitați și pictori și graficieni, constituie un eveniment care încununează o amplă activitate artistică și o viață dedicată a maestrului Grigorie Minea. Ne bucură totodată faptul că venirea acestuia la Sibiu, înseamnă și reîntoarcerea sa acasă, într-un oraș care de mai bine de 30 de ani îi etalează Victorie, o sculptură așezată la intrarea în vechiul burg și la o poartă de acum internațională a Transilvaniei și României - Aeroportul internațional Sibiu. Asocierea sculpturii cu lucrările de pictură pe pânză sau pe alte materiale, grafica, acuarela, instalațiile etc. aduc o unitate și o complementaritate. Aceste lucrări picturale nu sunt preocupări de conjuctură, ci moduri independente care completează arta sculpturii ca modalitate plastică, încorporând preocupări de suprafață, de mediu sau de percepţie unică în contextul lumii naturale sau dirijate.
Individualitatea personalității lui Minea se remarcă în prima fază prin omul care știe să își respecte colegii, să fie prieten cu toată lumea, să își adune în jurul său o seamă de artiști extraordinari. Iar în al doilea rând, continuând prima calitate, este aceea a individualității artistului Minea și a operei sale, care, pe măsura trecerii anilor, a rămas centrată în jurul umanului, văzut, din plenitudinea sufletului său, în ipostaza armonioasă, echilibrată și așezată. În acest sens, opera lui Minea cât și a invitațiilor săi are un caracter inaugural în cetatea Sibiului. Ea nu se încheie aici, ci ea deschide și se așează la începutul drumului. Grigorie Minea răspunde unei dorințe de expresie deplină, a unei ambiții culturale care a caracterizat secolul XX și care este un model al secolului XXI - A fi împreună și A fi în rând cu lumea. Acest credo ambițios și pozitiv care te obligă să adopți o anumită ținută, să îți dezvolți o ambiție culturlă și de ființare etică și de frumos la măsura unei civilizații în schimbare. Și, așa a fost și gândită această expoziție a artistului Grigorie Minea și a invitațiilor săi, care cuprinde prin suma artiștilor, peste 50 de ani de activitate culturală românească. Astfel că, această expoziție reunește artiști ce se află la cumpâna celor două milenii, la momentul de sfârșit dar și de început a unor curente artistice, reprezentanți ai tradiției pe de o parte, dar și ai modernității pe de altă parte.
În acest sens, Grigorie Minea are această putere extraordinară de a fi un Meșter Manole, acest personaj cu rădăcini în tot spațiul balcanic, care are puterea unei unități, dar și a tematicii unei căutări pe care el o incorporează într-o arie foarte largă de trimiteri stilistice. Forma și suprafața cu aspectele lor exterioare primesc un sens dacă miezul are consistență, iar arta primește în acest mod semnificații dacă ideea din spatele formei reușește să-și transmită energia până la privitor. În căutarea acestei consistențe imateriale a materialului, toți cei prezenți prin lucrările sale în acest catalog, încearcă permanent să-și însuflețească sculpturile sale, și de a îmblânzi și a umaniza spațiul geometric, raționalizat al orașului modern, printr-o infuzie de sensibilitate și emotivitate autentice.
Se simte și gustul atemporalului, ceea ce nu înseamnă nici absență a creativității, nici abandon în rutină, ci dimpotrivă o aprofundare asiduă și continuă, în acest teritoriu sculptural în care maestrul Grigorie Minea se simte suveran, așa cum ambițios afirma Ioana Vlasiu.
Aflată sub mirosul crinului angelic al solului ceresc Gavriil, așa cum se observă și din lucrarea maestrului, expoziția găzduită la începutul primăverii în spațiul transilvănean, la Sibiu, ni-l prezintă nouă, tuturor, pe Grigorie Minea ca un promotor al unei incursiuni îndrăznețe. Această alianță de durabilitate morală și de deschidere artistică cred că este o forță prielnică și denotă un curaj extraordinar al faptei.
Alexandru Constantin Chituță