Mirage - Expoziție de pictură Alexandru Cînean


Data și ora:
Gazdă:

Piața Mică 3, Sibiu 550182, România

Despre

Sensibil nu numai la frumusețea acestor păsări exotice și la experiența interacțiunii sale apropiate cu acestea, în cursul unui studiu întreprins la o crescătorie specializată, în Gent și în Franța, dar și la aspectele ecologice și etice ale impactului intervenției umane în existența și perpetuarea speciilor de papagali, artistul sibian Alexandru Cînean propune o expoziție de pictură inspirate de observarea a 6 specii de papagali, originare din America de Sud (Ara ararauna, Ara chloropterus, Anodorhynchus hyacinthus), Australia (Calyptorhynchus banksii), Oceania (Probosciger aterrimus) și Africa (Psittacus erithacus), toate mult apreciate ca animale de companie și comercializate, în general, la prețuri destul de ridicate.

Artistul dovedește o deosebită fidelitate în redarea detaliilor anatomice și a mișcării păsărilor, formate pe baza observației directe, însoțită evident de laborioase exerciții de desen și studii de compoziție, ci și printr-un studiu atent al documentării fotografice, care surprinde nu numai păsările, ci și interacțiunea lor cu păsări din alte specii și cu omul și permite, de asemenea, studierea efectelor cromatice ale penajului în diferite condiții de ecleraj.

În egală măsură însă, datorită observației atente și explicațiilor primite de la crescător, pictorul este și un bun cunoscător al comportamentului papagalilor. Conștient de importanța socializării pentru sănătatea și bunăstarea papagalilor, dar interesat și de redarea lor cât mai precisă, el preferă reprezentarea lor în stoluri, în compoziții atent structurate, recurgând uneori și la modelul spiralei lui Fibonacci.

/EN/
Exhibition: Mirage
Artist: Alexandru Cînean (painting),
Location: Gallery NO!HAI Ambasada Creativa, Piața Mica, no. 3
Duration: 20.05 – 31.08.2022
Opening: May 20, 5:00 pm - 9:00 pm
Text and English translation by dr. Alexandru Sonoc:
As a result of a study at a specialised breeding farm in Belgium and France, Alexandru Cînean, an artist from Sibiu, developed a sensitiveness not only towards the beauty of these exotic birds, but also to the experience of his close interaction with them, and to the ecological and ethic aspects concerning the impact of human intervention on the existence and the perpetuation of the parrot species. Thus he proposes an art exhibition inspired by the observation of six species of parrots coming from South America (Ara ararauna, Ara chloropterus, Anodorhynchus hyacinthus), Australia (Calyptorhynchus banksii), Oceania (Probosciger aterrimus) and Africa (Psittacus erithacus), all of which are very appreciated as pets and generally traded at rather high prices.

The artist proves an exquisite accuracy in expressing the anatomical details and the movement of the birds developed on the basis of direct observation, obviously accompanied not only by laborious drawing exercises and study compositions but also a careful study of photographic documentation which captures both the bird and their interaction with other species and with man and allows the study of the chromatic effects of the feathers in different conditions of light.

Thanks to the careful observation and the breeder’s explanations, the painter is also a good connoisseur of the behaviour of parrots, being aware of the importance of socialisation from the health and the well-being of the parrots, and interested in a most accurate expression, he prefers drawing parrots in flocks, in carefully structured compositions, sometimes resorting to the Fibonacci’s spiral pattern.

Fotografii