Informații despre prezența insectelor tigrul platanului și ploșnița dantelată în Sibiu

18 April, 14:11
Press release

Având în vedere îngrijorarea exprimată de sibieni cu privire la prezența în anumite zone din Sibiu a insectelor numite “tigrul platanului” și ploșnița dantelată (foarte asemănătoare ca aspect și parte din același ordin), Primăria Sibiu transmite următoarele informații pentru corecta informare a cetățenilor:

  •  Legislația în domeniul combaterii dăunătorilor (Legea 24/2007, art. 14) este foarte clară:

“(1) Protecția vegetației spațiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor. 

(2) Menținerea stării de sănătate fitosanitară a vegetației din spațiile verzi se efectuează de către proprietarii și administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor și prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare și control de specialitate al unităților fitosanitare pentru protecția plantelor.

(3) Protecția spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului”

Prin urmare, Primăria Municipiului Sibiu nu are atribuții în întocmirea planurilor de combatere a bolilor și dăunătorilor pentru spațiile verzi, acestea intrând în competența ministerelor de resort, prin Agențiile proprii specializate, respectiv Oficiul Fitosanitar, Agenția de Protecția Mediului și Direcția de Sănătate Publică.

  •  Tipurile de insecte pentru combaterea cărora se efectuează activități de dezinsecție, sunt stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică sau de Direcțiile de Sănătate Publică. Tigrul platanului și ploșnița dantelată sunt insecte care se hrănesc cu seva plantelor și nu sunt considerate de autoritățile competente menționate vectori de transmitere a bolilor infecto-contagioase și parazitare pentru oameni sau animale.

  •  Primăria Sibiu a solicitat încă din august 2023 și un punct de vedere din partea Direcției de Sănătate Publică Sibiu. Conform răspunsului primit, la nivelul DSP Sibiu nu există un plan de combatere a acestor specii invazive de insecte emis de către Ministerul Sănătății și nici o metodologie de supraveghere a vreunei boli transmise de aceste insecte. Primăria Sibiu nu poate să depășească prevederile emise de autoritățile competente și, prin urmare, Programul Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor alcătuit de Serviciul Public Salubrizare și Protecția Mediului include în prezent activități de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și căpușelor, care transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale. Acest program NU include și NU POATE să includă combaterea insectelor tigrul platanului și ploșnița dantelată.

Menționăm că, în lipsa unui cadru legal și instituțional corespunzător, reglementat la nivel național, acțiunile pripite de combatere ale unor specii invazive prin dezinsecție ar aduce mai multe daune ecosistemelor.

Primăria Sibiu

Other News

O nouă etapă de înregistrare gratuită a terenurilor în cadastru și cartea funciară, până în 10 septembrie 2024

O nouă etapă de înregistrare gratuită a terenurilor în cadastru și cartea funciară, până în 10 septembrie 2024

Press release

Primăria Sibiu a amenajat un punct de răcorire în sala expozițională a sediului Primăriei Sibiu din Piața Mare

Primăria Sibiu a amenajat un punct de răcorire în sala expozițională a sediului Primăriei Sibiu din Piața Mare

Press release

Strada Ioan Lupaș intră în reparații de luni, 15 iulie

Strada Ioan Lupaș intră în reparații de luni, 15 iulie

Press release