ASOCIATIA NATIONALA CULTUL EROILOR @REGINA MARIA @ FILIALA JUDETEANA SIBIU

ASOCIATIA NATIONALA CULTUL EROILOR @REGINA MARIA @ FILIALA JUDETEANA SIBIU


Schedule

Closed
See schedule

Address

CASA ARMATEI SIBIU - BULENARDUL VICTORIEI NR. 3-5 Sibiu, Romania

About

Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Judeţeană SIBIU este o organizaţie patriotică, democratică, apolitică, independentă, neguvernamentală, nonprofit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conştiinţa cetăţenilor români sentimente de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului românesc care s-au jertfit pentru ţară.
Scopul Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţeană Sibiu este de a contribui, prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă prețuire și recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea monumentelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național , la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.
Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţeană Sibiu funcționează pe baza următoarelor principii: egalitate; transparență; consultare; participare; accesibilitate; libertate de exprimare; voluntariat; șanse egale; responsabilitate; nediscriminare; toleranță; parteneriat; solidaritate; echitate; respect; imparțialitate.
Poate fi membru al Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”orice persoană fizică, indiferent de sex, religie, ocupație, naționalitate, cetățenie, care aderă la obiectivul fundamental și la strategia adoptată, se implică și acționează pentru atingerea acestora, recunoaște și se obligă să respecte statutul și principiile acesteia, este înscris la Filiala Județeană Sibiu sau subfilialele acesteia și plătește cotizația stabilită.

Photo Gallery

ZIUA EROILOR

420 DE ANI DE LA BATALIA SIBIULUI "MOVILA LUI MIHAI VITEAZUL"

Similar Suggestions

Asociația Vibe Sibiu

Ngo

Asociația PsiNapsis - Servicii Psihologice Sibiu

Ngo

Amicus Sibiu

Ngo

ASOCIATIA TOTUL PENTRU COMUNITATE

Ngo

Asociația PAN - Protecția Animalelor şi a Naturii

Ngo