ASOCIAȚIA SIBIUL CULTURAL

ASOCIAȚIA SIBIUL CULTURAL


About

ASOCIAȚIA SIBIUL CULTURAL, cu sediul în Sibiu, este o asociație care are drept principal scop promovarea și susținerea, logistic, financiar și prin aport de cercetare, de activități culturale și educative prin care să fie afirmate valorile culturale, spirituale și morale ale orașului Sibiu, în special, și ale poporului român.
Asociația își propune promovarea culturii și a istoriei locale, regionale și naționale, a valorilor spirituale și morale ale românilor, cultivarea editării de carte veche românească cu specific cultural și istoric; promovarea, susținerea și dezvoltarea culturii și a istoriei locale și naționale prin lucrări de specialitate, lucrări cu caracter științific, prin publicaţii proprii ale Asociaţiei, întâlniri, simpozioane, lansări de carte, aniversări, expoziţii, comemorări și orice alte manifestări culturale; organizarea de manifestări cultural-educative; organizarea de evenimente culturale (expoziții, lansări de carte, concerte, simpozioane, etc.) destinate publicului larg și/sau specialiștilor; conştientizarea culturii, a educaţiei şi a şcolii drept componentă necesară pentru dezvoltarea unei societăți cu valori ridicate; creșterea sentimentului de mândrie locală și națională; creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; promovarea valorilor culturale; promovarea valorilor spirituale; promovarea valorilor sociale; angajarea şi participarea tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural, de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi de angajare civică.

Photo Gallery

Similar Suggestions

Sus Inima

Ngo

Asociația Vibe Sibiu

Ngo

Asociația PsiNapsis - Servicii Psihologice Sibiu

Ngo

Amicus Sibiu

Ngo

ASOCIATIA TOTUL PENTRU COMUNITATE

Ngo