Gyongyi Takacs


About

I am offering guidance for following languages: English, Hungarian, Romanian

Similar Suggestions

Claudia Popelca

City guide

Alexandru Ujupan

City guide

Anna Wenzel

City guide

Iulian Pănescu

City guide

Dumitru Troanca

City guide