Casa Albastră - Galeria de Artă Românească


Program

Închis
See schedule

Address

Piaţa Mare, Nr. 5, Sibiu, România

Despre

Expoziţia permanentă de Artă Românească a fost deschisă în sălile Casei Albastre în data de 25 noiembrie, 2009. Circuitul expoziţional urmăreşte evoluţia picturii din România în perioada secolelor XVIII-XX, bazându-se pe principii cronologice şi stilistice în etalare. Conceptul expoziţional evidenţiază comparativ şi sincronic artiştii reprezentativi ai artei naţionale şi ceea ce este caracteristic colecţiei Brukenthal: fondul de pictură transilvăneană (unul dintre cele mai bogate din ţară) întregit cu opere de mare valoare ale picturii româneşti moderne şi din perioada interbelică, până după jumătatea secolului al XX-lea. Astfel, selecţia reliefează influenţele pe care arta europeană le-a avut asupra artei naţionale, interferenţele celor două medii artistice dar şi specificitatea / originalitatea acesteia.

Fără să ignore creaţia pictorilor transilvăneni Johann Martin Stock, Franz Neuhauser, Mişu Popp, Carl Dörschlag, Arthur Coulin sau Octavian Smigelschi, care cuceresc cu farmecul şi pitorescul inedit ale operelor lor, noua expunere, fundamentată pe criteriul valoric, oferă publicului vizitator lucrări consacrate din creaţia maeştrilor Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Hans Mattis-Teutsch, Corneliu Mihăilescu, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, Ion Ţuculescu

Alte sugestii

Colecţia Locomotivelor cu Abur

Muzeu

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească "Emil Sigerus"

Muzeu

Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder"

Muzeu

Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din Romania

Muzeu

Muzeul de Istorie a Farmaciei

Muzeu