CÂȘTIGĂ CU ANIMAȚIILE DE LA CINEPLEXX SIBIU!


Daten und Stunden:
Host:

Shopping City Sibiu, Șoseaua Sibiului, 5
Organizer:

About

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE CINEPLEXX SIBIU
“Vara de 10”
PERIOADA CAMPANIEI: 05 august – 01 septembrie 2022
 
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Vara de 10”
CINEPLEXX ROMANIA SRL, societate română având sediul social în București, Șos. București-Ploiești nr. 42D, clădirea C2, etaj 2, camera 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/17066/28.11.2018, CUI 40225169, numit în continuare ORGANIZATORUL campaniei promoționale.
1.1    Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care se aplică tuturor participanților. Participarea la campania promoţională reprezintă acordul cu regulile şi dispoziţiile stabilite în prezentul document. Orice neconformitate cu regulile din partea participanților îndreptățește ORGANIZATORUL să refuze acordarea premiilor din promoția “Vara de 10”. 
1.2    ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a schimba sau a modifica regulile şi dispoziţiile în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanţilor.

CAPITOLUL 2. LOCAŢIA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
2.1    Campania promoţională se va desfăşura în cinematograful CINEPLEXX Sibiu.
2.2    Numai biletele emise si achiziționate în cinematograful CINEPLEXX Sibiu, pe site-ul www.cineplexx.ro, inclusiv in aplicatia Cineplexx RO sunt valide pentru Campania promoţională “Vara de 10”. 

CAPITOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1 Perioada campaniei este: 05 august – 01 septembrie 2022.
3.2 Premiile aşa cum sunt descrise în articolul 6 al prezentului regulament pot fi revendicate după data de 02 septembrie 2022. ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi durata campaniei în orice moment, cu notificarea prealabilă a participanţilor.

CAPITOLUL 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1    Pot lua parte la această campanie promoţională toate persoanele fizice, care achiziționează minim un bilet la toate animatiile în cinematograful CINEPLEXX Sibiu, în timpul perioadei campaniei (capitolul 3, art. 3.1), 05 august – 01 septembrie 2022.
4.2    Persoanele care dobândesc bilete pe baza voucherelor speciale cu valoare zero NU pot participa la promoție.
4.3     Angajaţilor S.C. CINEPLEXX România SRL, angajaţilor partenerilor promoţiei cât şi rudelor acestora până la gradul IV, inclusiv, le este interzisă participarea.
4.4    Depistarea de către organizatori a oricărui tip de fraudă, prin nerespectarea condiţiilor de participare la prezenta promoţie expres prevăzute în acest regulament, inclusiv prin complicitatea angajaţilor CINEPLEXX, acordă dreptul acestora de a revendica premiul deja acordat clientului. Participanţii la fraudă vor fi supuşi cercetărilor penale, riscând pedeapsa cu închisoarea.ele stipulate în legislația română. 
 
CAPITOLUL 5. PRODUSELE PARTICIPANTE ŞI TALOANELE DE ÎNSCRIERE
5.1    Taloanele de înscriere din cadrul campaniei promoționale se acordă numai pentru biletele valabile în cinematograful CINEPLEXX Sibiu achizitionate pentru toate animatiile din program, indiferent de prețul biletului achiziționat. Niciun alt produs comercializat sub egida sau în incinta cinematografului CINEPLEXX Sibiu, nu permite acordarea de taloane. 
5.2    În promoție sunt cuprinse numai biletele achiziționate de la casele de bilete ale cinematografului CINEPLEXX Sibiu, biletele achiziționate online pe site-ul www.cineplexx.ro, in aplicatia Cineplexx RO și voucherele pre-plătite, în momentul înlocuirii acestora cu bilete până la data încheierii promoţiei si biletele dobandite prin alte metode aprobate anterior de catre organizator. 
5.3     Înscrierea la promoție se poate desfășura până pe data de 01 septembrie 2022,cei 3 câștigători prin tragere la sorți vor fi anunțați pe data de 2 septembrie 2022, iar premiul se va ridica din incinta magazinului Decathlon Shopping City Sibiu, in limita a 1000 de Lei / castigator.
5.4    După data încheierii Campaniei, produsele participante descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.
5.5    Taloanele sunt disponibile în limita stocului existent în locația din Cineplexx Sibiu.

 
CAPITOLUL 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
6.1 Campania promoțională se desfășoară în perioada 5 august – 01 septembrie 2022.
6.2 Toate persoanele fizice care achiziționează unul sau mai multe bilete la cinematograful CINEPLEXX Sibiu enumerate la art. 2.1. în timpul perioadei promoționale, în condițiile Capitolelor 4 și 5, pot participa la promoție.
6.3 Pentru fiecare bilet achiziționat la orice animatie din program, cumpărătorul va primi/cere de la casier un talon de înscriere, pe care trebuie să îl completeze și să îl introducă în urnă. Mai multe bilete achiziționate reprezintă mai multe taloane, numărul de taloane acordat fiind egal cu numărul de bilete achiziționate. 
6.4 Taloanele de înscriere sunt acordate indiferent de prețul biletului achiziționat sau de formatul filmului (digital 2D, 3D, Dolby Atmos sau dublat în limba maghiară).
6.5 Biletele înscrise pe talonul de participare trebuie păstrate până la finalul campaniei “Vara de 10”. CUMPĂRĂTORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU PĂSTRAREA BILETULUI DE FILM PÂNĂ LA RIDICAREA PREMIULUI AFERENT.  
6.6 Participantul va trebui să completeze pe talon datele personale: nume prenume, adresa de mail și număr de telefon, plus codul de bare unic al biletului pentru validarea acestuia la ridicarea premiului în cazul în care acesta este câștigător.
6.7 Ca urmare, participantul trebuie sa păstreze pentru validare biletul / biletele de film înscrise în cadrul campaniei.
 
6.8 Urnele cu taloane de înscriere se păstrează separat in cinematograf, pentru extragere. Cei trei castigatori ai promoției vor fi alesi prin tragere la sorți din urna rezultată, pe data de 2 septembrie 2022, astfel: 3 câștigători și 10 rezerve.
6.9    Acordarea premiului se poate face doar dacă persoana care solicită premiul prezintă biletul la film, la cumpărarea căruia a fost acordat talonul de înscriere.
6.10  Participanții la promoție nu au dreptul la condiții speciale privind accesul sau distribuția produselor incluse în promoție, ci doar la gratuitățile specificate în regulament. (Condițiile standard ale cinematografelor CINEPLEXX privind capacitatea sălii, „primul sosit, primul servit” la case și rezervările sunt aplicabile tuturor participanților la promoție).
6.11    Taloanele de înscriere sunt oferite/cerute numai la momentul achiziției, pentru biletele la “Vara de 10” din ziua respectiva. Taloanele nu vor fi oferite/cerute după ce cumpărătorul a părăsit zona caselor de bilete. Taloanele nu pot fi oferite/cerute în baza bonului, pentru achiziții sau tranzacții care au fost deja finalizate
6.12    Promoția “Vara de 10” se aplică numai tranzacțiilor finalizate la casele de bilete CINEPLEXX Sibiu, în condițiile menționate în Capitolul 2, art.2.1., tranzacțiilor online pe site-ul www.cineplexx.ro, in aplicatia Cineplexx RO și voucherelor pre-plătite, în momentul transformării acestora în bilete, la casierie sau dobandite prin alte metode aprobate anterior de CINEPLEXX.  
6.13   Cele trei premii câștigate vor fi oferite câștigătorilor in magazinul Decathlon din Shopping City Sibiu, după validarea acestuia, in limita a 1000 de Lei pentru fiecare castigator.
6.14   Toate premiile oferite în cadrul promoţiei şi împărţirea acestora se află în Anexa 1 a acestui regulament. 
6.15 Premiile sunt unice și indivizibile.

CAPITOLUL 7. EXCLUDERI 
 Biletele gratuite dobândite indiferent de metodă – concursuri, parteneriate, etc – nu pot participa la campanie.

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE ȘI ERORI 
8.1    La începutul campaniei, organizatorii vor pune regulamentul promoției la dispoziția participanților. Regulamentul poate fi consultat la casa de bilete și în secțiunea DE NERATAT din cadrul site-ului web CINEPLEXX. Un extras al Regulamentului poate fi distribuit sau afișat în cinema.

8.2    Organizatorii sunt pe deplin responsabili de mecanismul promoției (rezultate, verificări), pentru premiile acordate și pentru distribuția lor.  
8.3    Taloanele falsificate sau deteriorate sunt în mod automat declarate nule și nu vor participa la promoție, indiferent de tipul premiului inscripționat pe acestea. Orice tentativă de falsificare poate fi pedepsită conform legilor în vigoare. 
8.4    Organizatorii nu sunt responsabili pentru nicio dispută privind dreptul de a intra în posesia premiilor în timpul promoției. 
8.5    Organizatorul NU este responsabil pentru: 
-    Participanţii câştigători sunt informaţi cu privire la faptul că organizatorul nu acordă nicio garanţie pentru premiile primite şi nu va despăgubi participanţii câştigători în cazul unor probleme în exploatarea acestuia, inclusiv dacă acestea se referă la distrugerea premiului, imposibilitatea de folosire, alte daune auxiliare, vătămări corporale, deces, etc., participanţii câştigători urmând să utilizeze premiul pe propriul risc. 
-   Biletele invalide sau biletele care nu sunt prezentate în original casierului pana la data 01 septembrie 2022.
-    Tentativa de a utiliza gratuitățile în alte condiții decât cele din prezentul Regulament. 
 
CAPITOLUL 9. TAXE ȘI IMPOZITE 
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

CAPITOLUL 10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
10.1.    Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, oraş, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, să intre în baza de date a CINEPLEXX SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuterniciţi) în scopuri precum: înregistrarea şi validarea câştigătorilor Campaniei promoţionale, înmânarea premiilor câștigătorilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale. De asemenea, prin înscrierea la Campania promoțională “Vara de 10”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și ca, în situația în care vor fi desemnați drept câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorţi, numele, adresa și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing, fără alte obligații sau plăți, în conformitate cu dispozițiile legale în materie, după semnarea unei declaraţii/acord în acest sens. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Campanii.
10.2.    CINEPLEXX Romania SRL, prin acesta campanie, poate procesa datele cu caracter personal în scopuri de marketing cu privire la produsele sale.
10.3.    Participantii au dreptul de a accesa, de a rectifica, de a șterge, de a solicita restricționarea procesării, la portabilitatea datelor, la opoziție, de a  retrage consimțământul, de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care aceasta produce efecte juridice sau  afectează în mod semnificativ, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  CINEPLEXX Romania SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Regulamentului UE 2016/679, precum si a OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
10.4.    Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). 
 10.5.    În vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, la adresa de pe site.
10.6.    Daca participantul intentioneaza sa si exercite drepturile prevazute in Politica de Confidentialitate, persoana vizata poate inainta Organizatorului o cerere scrisa la punctele de lucru.
 
CAPITOLUL 11. CLAUZE ADIȚIONALE 
11.1.   Participanții nu pot primi echivalentul în bani al niciunui premiu.
11.2.   Promoția nu este cumulativă cu alte promoții și reduceri CINEPLEXX Romania SRL.  
11.3.   ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a anula validarea câștigătorilor care nu îndeplinesc condițiile secțiunilor 4 și 5. 
CAPITOLUL 12. LITIGII ȘI DIFERENDE 
Orice diferende sau litigii între organizatori și participanţi vor fi rezolvate amiabil. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de autoritatile române competente. 

CAPITOLUL 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  
 Campania promoțională poate fi întreruptă înaintea finalului anunțat al perioadei de campanie în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală, caz în care participanții vor fi anunțați. 
CAPITOLUL 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
14.1 Regulamentul campaniei este pus la dispoziție gratuit la locațiile campaniei “Vara de 10”, cinematograful CINEPLEXX Sibiu, și pe site-ul web al CINEPLEXX, la adresa exactă www.cineplexx.ro. Participarea la campanie reprezintă acordul participantului de a se conforma acestui set de reguli. 
14.2 ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a aduce clarificări sau modificări la regulament, după cum consideră potrivit, cu notificarea prealabilă a participanților/prin incheiere de act aditional.
 
ANEXA 1
Distribuirea premiilor se va face pe o singură locație, pot exista un numar de 3 castigatori, iar fiecare premiu se acorda in limita a 1000 de Lei pentru fiecare castigator.
Valoarea totală aproximata (TVA inclus) a premiilor oferite în cadrul campaniei promoționale “Vara de 10” este de 3000 Lei.
 
Premiile sunt:
 
  • Bicicletă B-twin – categorie vârstă 4-6 ani,
  • Bicicletă Rockrider – categorie vârstă 6-9 ani
  • Bicicletă Rockrider – categorie vârstă 9-12 ani