Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Multi purpose Hall


Address

Parcul Tineretului nr.1, Sibiu, Romania

About

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu este o instituție publică, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă. Instituția îşi desfăşoară activitatea în principal pe bază de programe şi de proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, urmărind în principal realizarea următoarelor obiective:

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;

- finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale şi sportive;

- desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

Similar Suggestions

Centru de Afaceri Sibiu SRL

Multi purpose Hall

Aria Rooftop

Multi purpose Hall

Sky Events

Multi purpose Hall

SYMPHONY by the lake

Multi purpose Hall

Cinema ''Ion Besoiu''

Cultural center / Cinema / Multi purpose Hall