Facultatea de Stiinte Economice / Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Organizator de Evenimente


Address

Calea Dumbravii nr.17, Sibiu, Romania, 550324

Despre

Continuatoarea unei îndelungate tradiţii cultural-economice dintr-o străveche regiune a României, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu manifestând pe parcursul evoluţiei sale un remarcabil şi benefic echilibru, a optat într-o primă fază pentru înfiinţarea unui profil economic şi ulterior pentru dezvoltarea acestuia atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ.

Apărută relativ recent în arealul universitar sibian ca entitate distinctă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene.

Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

Alte sugestii

Pamira Tennis Sibiu

Organizator de Evenimente

Școala Finlandeză Sibiu

Organizator de Evenimente

Domy Music Star

Organizator de Evenimente

Festivalul Familiei

Organizator de Evenimente

ART & FUN

Organizator de Evenimente