Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA


Schedule

Closed
See schedule

Address

Strada Pădurea Dumbrava 16-20, Sibiu, Romania

About

MUZEUL ÎN AER LIBER, din Dumbrava Sibiului

ℹ️🗓️Program de vizitare a Muzeului: Luni – Duminică: 08.00 - 18.00


  • Program casierie principală
Luni – Duminică:    08.00 – 18.00 (ultimul bilet la ora 17:45)


  • Program casierii secundare
-Tulgheș: luni - duminică:    09.00 – 17.00 (ultimul bilet la ora 16:45)
- intrarea dinspre Grădina Zoologică: duminică:    09.30 - 16.30 (ultimul bilet la ora 16:30)
- intrarea Cacova (intrarea către Biserica din Bezded): vineri - duminică:    09.00 – 17.00 (ultima intrare la ora 16:45)


  • Program Galerii de Artă Populară: 
Luni – Duminică:  09.00 – 17.00


Recomandăm achiziționarea de bilete și abonamente online disponibile pe platforma https://pay.muzeulastra.ro/     Misiunea Muzeului ASTRA este, de mai bine de 100 de ani, aceea de a conecta audiența cu valorile tradiționale, prin adaptarea continuă la nevoile culturale ale societății. Fie că vorbim de patrimoniu românesc, săsesc, al altor minorități sau chiar extraeuropean, Muzeul ASTRA este depozitarul și facilitatorul valorilor autentice către comunitate. Deși profilul său este unul etnografic, misiunea Muzeului ASTRA transcede promovarea exclusivă a tradiționalului la timpul trecut, erijându-se într-un veritabil instigator cultural prin situarea sa la confluența dintre vechi și nou, traditional și modern, național și mondial. 

     Pentru a rămâne relevant pentru publicul său, Muzeul ASTRA investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității și să încurajeze oamenii să transforme tradiția într-o parte activă a vieții lor de zi cu zi. Având în componența sa patru muzee deținătoare a unui patrimoniu extrem de divers atât din punctul de vedere al originii geografice cât și al mesajului pe care îl poartă, obiectivul central al Muzeului ASTRA este acela de a reprezenta un etalon de bune practici în muzeologia românească și internațională.
     Continuator şi păstrător al patrimoniului şi valorilor Muzeului Asociaţiunii, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, parte integrantă a C.N.M. ASTRA, aduce în faţa vizitatorilor săi lumea tradiţională a fermecătoarei Transilvanii multietnice.
O simplă plimbare prin cele 96 de hectare ale Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA le descoperă vizitatorilor o imagine a vieţii rurale de pe întreg cuprinsul ţării noastre, manifestată material în peste 400 de case, anexe gospodăreşti şi instalaţii tehnice.
Muzeul de Etnografie Săsească Emil Sigerus, păstrător al culturii şi civilizaţiei săseşti din Transilvania, continuator al Muzeului Carpatin, deţine cele mai valoroase colecţii etnografice cu profil săsesc, purtând numele marii personalităţi, cu merite însemnate în acest domeniu, Emil Sigerus.

     Muzeul de Etnografie universală Franz Binder este singurul muzeu din România profilat pe valorificarea patrimoniului extraeuropean. Aflat în prezent în conservare, muzeul își definește viziunea ca un muzeu antropologic, al culturilor lumii, menit să contribuie la înțelegerea fenomenelor sociale ale societății contemporane.

     Prin dotările de care beneficiază Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, abordăm problematica conservării și restaurării pe toate tipurile de suport, bazându-ne pe solide cunoștințe teoretice și practice. Salvarea patrimoniului presupune dăruire, înțelegere, cunoștințe și perseverență deopotrivă în procesul de conservare-restaurare a obiectelor și monumentelor pe care timpul a pus amprenta degradării fizice, chimice și biologice.
Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor – CePCoR reprezintă o substructură în cadrul Muzeului ASTRA care are două misiuni esenţiale printre funcţiile muzeale. Prima, are în vedere conservarea preventivă a colecţiilor, iar a doua, perfecţionarea profesională a celor care contribuie la ocrotirea patrimoniului cultural.

     Editura „ASTRA Museum” a fost înfiinţată în anul 1995, continuând şi dezvoltând publicarea de monografii şi periodice inițiată în anul 1966 de colectivul de specialitate condus de Cornel Irimie, ctitorul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Upcomming events

Photo Gallery

Similar Suggestions

Muzeul Etnografic „Casa cu Păpuși”

Museum

MATS - Muzeu Atelier Tipografie Sibiu

Museum

Galeria Turismului Montan

Museum

Das „Franz Binder" Museum

Museum

The Zosim Oancea Priest Glass Icons Museum

Visit in Sibiu County / Kreis Sibiu / Museum