Asociaţia CLUBUL SPORTIV CENTURION

Asociaţia CLUBUL SPORTIV CENTURION

Organizator de Evenimente


Despre

Clubul sportiv este înfiinţat şi funcţionează ca subiect de drept, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, structură polisportivă, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul clubului sportiv îl constituie:
a) organizarea şi administrarea de activităţi sportive în ramurile de sport prevăzute în Statut;
b) promovarea măsurilor de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;
c) promovarea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei la manifestările sportive;
d) promovarea principiilor competenţei şi valorii, a spiritului de sportivitate (fairplay) şi a toleranţei în activitatea sportivă;
e) conştientizarea tinerilor şi a celorlalte categorii de persoane cu privire la importanţa activităţii fizice în exprimarea sau ameliorarea condiţiei fizice şi a confortului spiritual;
f) apărarea drepturilor şi libertăţilor şi promovarea intereselor membrilor săi.

Alte sugestii

Asociația Culturală Doruri Sibiene

Organizator de Evenimente

Tromba Felix

Organizator de Evenimente

Christmas at the Palace

Organizator de Evenimente

Pasaj Hall

Organizator de Evenimente

Pasaj Events

Organizator de Evenimente