Casa Haller

Casa Haller


Address

Piața Mare, Nr. 10, Sibiu, România

Despre

Casa Haller este cea mai importantă casă de locuit din Piaţa Mare a Sibiului, construită în stil gotic și renascentist. A fost atestată documentar pentru prima oară în anul 1472.

Doar câteva elemente mai reprezintă astăzi stilul gotic: planul casei în forma literei L, cu faţada spre stradă, precum şi câteva bolţi şi ancadramente. În curtea interioară există un turn-locuinţă, înalt de două etaje, având deasupra timpanului triunghiular un acoperiş abrupt, în două ape. Accesul în turn se realiza pe vremuri prin intermediul scării spiralate existente într-o clădire anexă, lipită de turn.

În anul 1537, casa este preluată de comitele Petrus Haller, care o va transforma într-o elegantă clădire renascentistă. Petrus Haller era descendentul unei familii de negustori-patricieni din Nürnberg, cu relaţii matrimoniale în vestitele familii de negustori din Frankfurt pe Main, Augsburg, Viena şi Anvers. Noul proprietar va păstra casa în familie timp de 345 de ani.

De menţionat că faţada clădirii nu a suferit modificări de peste trei secole, după cum se poate constata dintr-un desen datând din anul 1703, în care este ilustrată decapitarea comitelui Johann Sachs von Harteneck.

Photo Gallery

Alte sugestii

Alma Vii - Centrul de interpretare a culturii tradiționale

De vizitat în județul Sibiu / Județul Sibiu / Obiectiv turistic

Biserica fortificată din Hosman

De vizitat în județul Sibiu / Județul Sibiu / Obiectiv turistic

Biserica Fortifcată din Mălâncrav

De vizitat în județul Sibiu / Județul Sibiu / Obiectiv turistic

Livada Mălâncrav

Activități în județul Sibiu / Județul Sibiu / Obiectiv turistic

Conacul Apafi - Mălâncrav

De vizitat în județul Sibiu / Județul Sibiu / Obiectiv turistic