Nu uitați să depuneți declarațiile pentru stabilirea taxelor și impozitelor!


Reamintim sibienilor termenele de depunere a două declarații care permit scutirea de la plata taxei de salubrizare și respectiv recalcularea impozitului, în urma depunerii rapoartelor de reevaluare a clădirilor nerezidențiale.  

31 MARTIE este termenul limită pentru depunerea următoarelor declarații: 

  • Pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare, sibienii care dețin un imobil nelocuit/neutilizat trebuie să depună anual o declarație prin care ateste/reconfirme că respectivul imobil are în continuare acest statut, conform prevederilor Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, art. 3, aprobat prin HCL 35/2021. Împreună cu declarația, cetățenii în cauză trebuie să depună și confirmarea din partea Asociației de Proprietari și/sau orice alt document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional. 

Reamintim că declarațiile și documentele doveditoare se pot depune:
- la registratura Direcției Fiscale de pe str. Turismului nr. 15A 
- prin platforma de salubrizare de pe salubrizare.sibiu.ro 
- prin platforma de e-administrație de pe site-ul www.sibiu.ro /Taxe și impozite/Mesaj Taxe și Impozite  
 
Precizăm că TOȚI proprietarii care dețin imobile nelocuite au obligația de a depune această declarație ÎN FIECARE AN. În situația în care nu depun declarația până la data de 31 martie, aceștia vor plăti o taxă de salubrizare în cuantumul penalizator egal cu dublul valorii abonamentului standard, adică 84 de lei/lună.
 
Formularul pentru această declarație poate fi descărcat AICI.


  • Pentru recalcularea impozitului datorat în 2022 pentru clădirile nerezidențiale trebuie depuse rapoartele de evaluare a valorii clădirilor. Conform art. 458 alin. 1 lit. (a) și art. 460 alin. 6 din Codul Fiscal, proprietarii clădirilor nerezidențiale, persoane sau juridice, au obligația să actualizeze o dată la 5 ani valoarea impozabilă a clădirii, prin depunerea până la primul termen de plată a unui raport de evaluare.

Rapoartele pot fi depuse:
  • La registratura Direcției Fiscale de pe str. Turismului nr. 15A 
  • Prin e-mail, pe adresa itpf@sibiu.ro (pentru persoanele fizice) sau itpj@sibiu.ro (pentru persoanele juridice)

Rapoartele de evaluare a clădirilor depuse după această dată vor avea efect fiscal doar din anul 2023.

Alte sugestii

Sprijin concret pentru refugiații din Ucraina care ajung în Sibiu
Ghișeul digital al Primăriei Sibiu, în testare
Pasajul pietonal Șaguna s-a redeschis de astăzi circulației pietonale
Primăria Sibiu a stabilit locațiile pentru autorecenzare asistată în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor
Noi investiții în clădirile unităților de învățământ preuniversitar din Sibiu