Nu uitați să depuneți declarațiile pentru stabilirea taxelor și impozitelor!


Reamintim sibienilor termenele de depunere a două declarații care permit scutirea de la plata taxei de salubrizare și respectiv recalcularea impozitului, în urma depunerii rapoartelor de reevaluare a clădirilor nerezidențiale.  

31 MARTIE este termenul limită pentru depunerea următoarelor declarații: 

  • Pentru scutirea de la plata taxei de salubrizare, sibienii care dețin un imobil nelocuit/neutilizat trebuie să depună anual o declarație prin care ateste/reconfirme că respectivul imobil are în continuare acest statut, conform prevederilor Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, art. 3, aprobat prin HCL 35/2021. Împreună cu declarația, cetățenii în cauză trebuie să depună și confirmarea din partea Asociației de Proprietari și/sau orice alt document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional. 

Reamintim că declarațiile și documentele doveditoare se pot depune:
- la registratura Direcției Fiscale de pe str. Turismului nr. 15A 
- prin platforma de salubrizare de pe salubrizare.sibiu.ro 
- prin platforma de e-administrație de pe site-ul www.sibiu.ro /Taxe și impozite/Mesaj Taxe și Impozite  
 
Precizăm că TOȚI proprietarii care dețin imobile nelocuite au obligația de a depune această declarație ÎN FIECARE AN. În situația în care nu depun declarația până la data de 31 martie, aceștia vor plăti o taxă de salubrizare în cuantumul penalizator egal cu dublul valorii abonamentului standard, adică 84 de lei/lună.
 
Formularul pentru această declarație poate fi descărcat AICI.


  • Pentru recalcularea impozitului datorat în 2022 pentru clădirile nerezidențiale trebuie depuse rapoartele de evaluare a valorii clădirilor. Conform art. 458 alin. 1 lit. (a) și art. 460 alin. 6 din Codul Fiscal, proprietarii clădirilor nerezidențiale, persoane sau juridice, au obligația să actualizeze o dată la 5 ani valoarea impozabilă a clădirii, prin depunerea până la primul termen de plată a unui raport de evaluare.

Rapoartele pot fi depuse:
  • La registratura Direcției Fiscale de pe str. Turismului nr. 15A 
  • Prin e-mail, pe adresa itpf@sibiu.ro (pentru persoanele fizice) sau itpj@sibiu.ro (pentru persoanele juridice)

Rapoartele de evaluare a clădirilor depuse după această dată vor avea efect fiscal doar din anul 2023.

Alte sugestii

Centrul social de pe strada Andrei Șaguna a fost reabilitat
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Sibiu are statut, act constitutiv, președinte și consiliu director
În primăvară începe amenajarea malurilor Cibinului. Primăria a semnat contractul pentru execuția lucrărilor
Bugetul Sibiului în 2022: continuăm proiectele majore ale orașului
Sibiul va avea încă 10 stații de încărcare