Biserica "Buna Vestire" ("Biserica din Groapă")

Biserica "Buna Vestire" ("Biserica din Groapă")


Address

Str. Justiţiei, Nr. 5, Sibiu, România

Despre

Este o biserică ortodoxă ridicată între 1788 - 1789 cu cheltuiala văduvei Stana Hagi Petru Luca şi refacută între 1802 - 1803 de ginerele acesteia dupa ce biserica a fost distrusă de cutremurul din 26 octombrie 1802.

Construcţia în sine nu reprezintă un edificiu care să strălucească prin valoare arhitectonică, fiind simplă, adică o biserică sală cu absidă şi turn, sub care se găseşte un pridvor, în vest, toate fiind înscrise pe acelaşi ax longitudinal. Absidele laterale lipsesc atât la exterior cât şi la interior. În schimb, absida altarului este semicirculară, cu lăţimea retrasă faţă de a navei.

În ceea ce priveşte faţadele, deşi simple, au ca elemente decorative pilaştri cu capiteluri dorice. Elementul utilizat pentru construcţie este cărămida, peste care s-a turnat var fierbinte, ceea ce a avut drept rezultat o structură rezistentă, asemănătoare cimentului. Pardoseala era realizată din dale de piatră.
Între timp a fost înlocuită de marmură albă.

Dacă ne rapotăm la interior, se fac remarcate portretele în ulei ale celor trei ctitori: Hagi Constantin Pop, Stana Hagi Petru Luca şi Păuna, soţia lui Hagi Constantin Pop.

Iconostasul aparţine anului 1802 fiind lucrat în lemn de stejar, cu pictură în ulei şi cu elemente baroce.

Photo Gallery

Alte sugestii

Biserica Evanghelică C.A. Gușterița Sibiu

Biserica

Biserica Creștină „Emanuel”

Biserica

Biserica Evanghelică "Sfântul Ioan"

Biserica

Catedrala Mitropolitană "Sfânta Treime" - Catedrala ortodoxă

Biserica

Capela "Sfânta Cruce"

Biserica